NSS: Regulace lázeňství byla nezákonná kvůli nedostatkům v odůvodnění

Opatření z poloviny května, které regulovalo přístup k lázeňské péči, bylo v rozporu se zákonem, konstatoval zpětně Nejvyšší správní soud. Ministerstvo zdravotnictví řádně neodůvodnilo, proč lidé po covidu-19 mohli využívat lázeňskou péči bez testování jen 90 dní, zatímco u očkovaných žádné časové omezení nebylo. Rozhodnutí NSS je dostupné na úřední desce.

Soud se opatřením, které v daném znění platilo jen týden v polovině května, zabýval na podnět dvou žen, z nichž jedna byla lékařka. Obě prodělaly covid-19 a kritizovaly také další podmínky a regulace, které zvýhodňovaly očkované oproti těm, kteří získali protilátky přirozenou cestou. Soud se ale některými body opatření zabýval už dříve, a tak nyní řešil jen omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Podle opatření museli lidé před nástupem do lázní absolvovat test a během pobytu se znovu pravidelně testovat. Výjimku měli očkovaní a ti, kteří covid-19 prodělali, ovšem jen 90 dní. Podobná podmínka se týkala i dalších aktivit, později se „doba hájení“ prodlužovala z tří měsíců na půl roku.

NSS opakovaně vyčítá opatřením ministerstva zdravotnictví nedostatečné odůvodnění, což udělal i nyní. Není prý jasné a srozumitelné, proč ministerstvo nastavilo parametry opatření daným způsobem a z jakých informací při tom vycházelo. V jednom ze starších rozhodnutí vedl soud ministerstvo k tom, aby do odůvodnění zapracovávalo odkazy na odborné studie, včetně zahraničních. Ani to však nyní nestačilo.

„Odkazovaný dokument se navíc týká imunity po očkování, nelze z něj tedy dovodit, proč odpůrce stanovil, že osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly, považuje za neinfekční zrovna po dobu 90 dnů,“ stojí v rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že opatření už není v platnosti, soud spornou část nemohl zrušit. Pouze tedy konstatoval zpětně nezákonnost.

Dalším rozhodnutím soud konstatoval nezákonnost části jiného květnového opatření, které upravovalo některé povinnosti související s testováním zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Opatření dostatečně jasně nevymezilo účel vedení evidence provedených testů.

„Formulace „pro potřeby případného epidemického šetření“ není dostatečně konkrétní a určitá. Smysl vedení evidence není možné zaměňovat s cílem mimořádného opatření, jímž je ochrana veřejného zdraví, uvedl NSS. Z tohoto cíle neplyne konkrétní účel sběru osobních údajů,“ stojí v rozhodnutí, které odkazuje na povinnosti vyplývající z obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR).

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP