Innovative Legal Services Forum 2019 již počtvrté a opět inovativní

Česká advokátní komora podpořila i letošní ročník mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum. Akce odstartovala již ve středu 29. května na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednáškami pro studenty práv

Česká advokátní komora podpořila i letošní ročník mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum. Akce odstartovala již ve středu 29. května na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednáškami pro studenty práv a juniorní právníky. Čtvrtek 30. května patřil praktickým workshopům a networkingu. Vyvrcholením pak byla páteční konference v pražském centru Forum Karlín. 

Na konferenci diskutovalo kolem tří stovek právníků z asi patnácti zemí o robotizaci, automatizaci, outsourcingu, práci s big daty, business developmentu nebo vlivu umělé inteligence na trh právních služeb. Novinky a své zkušenosti předneslo přes třicet řečníků z celého světa.

Úvodního slova a moderování celého konferenčního dne se ujal šéfredaktor magazínu Právní rádce Jaroslav Kramer, který akci v rámci vydavatelství Economia založil před čtyřmi lety. Za Českou advokátní komoru pronesl zdravici její místopředseda Robert Němec.

IBM Watson Legal

Jako prvnímu předal moderátor Jaroslav Kramer slovo hostu z USA Brianu Kuhnovi, který založil inovativní právnické oddělení v technologickém gigantu IBM. Jejich IBM Watson Legal nyní pracuje pro právnická oddělení světových top korporací žebříčku Fortune 500, jimž pomáhá do praxe zavádět technologie umělé inteligence. „Umělá inteligence odpovídá na základní lidské otázky. Odhaduje, co se může stát v budoucnu, když posuzuje různé míry pravděpodobnosti. Využívá k tomu nestrukturovaná data, která donedávna počítače neuměly zpracovat,vysvětlil. Tato technologie podle něj funguje dobře jen tehdy, když je dobře nastavená na řešení konkrétních problémů. Nastavení a kompetence ale podle jeho slov stále zůstávají v rukou tvůrců umělé inteligence, kteří jsou nositeli jejího know-how. „Žádný robot právníka nahradit nedokáže. Automatický systém mu ale může ušetřit spoustu nákladů a zvýšit jeho tržby,“ dodal. Právní firmy jsou podle něj ve velké výhodě, neboť jejich údaje lze použít k vytrénování umělé inteligence a získat tak proti konkurenci výhodu. V rámci svého vystoupení pak přestavil projekt IBM jménem Debater. Umělá inteligence společnosti jménem Watson si z článků, které si přečte, dokáže utvořit vlastní argumenty. „Což nám pomůže rozvíjet vlastní myšlenky,“ uzavřel své úvodní vystoupení.

Jak na zavádění technologických inovací

Po něm se slova ujala María J. González-Espejo García, která radí právním kancelářím na celém světě v zavádění technologických inovací. Ve svém příspěvku se proto věnovala tomu, jak a kde v právních firmách s inovacemi začít. Podle ní je však nejdůležitější „nekopírovat a být originální“. Inovace vyžadují, aby měli právníci širší přehled o technologiích. Právní kancelář podle ní s inovacemi musí začít tak, že si vytvoří strategický plán, který bude realistický a na který půjde dostatek peněz a lidské práce, aby byl cíl dosažitelný. Lidé se podle jejích slov díky rozvoji internetu a dalších moderních technologií stali takzvanými prosumery: tvůrci (producers) a zároveň uživateli (users). To ale přináší mnohé výzvy a znamená to, že právníci musejí pečlivě sledovat, jaké oblasti jim nově vynesou tržby, na to musí vyhradit dostatek peněz a dalších zdrojů, aby se v dané oblasti co nejvíce zdokonalili. Klíčové je rozpoznat, jak schopný má právní kancelář svůj tým. Osobně doporučuje si podřízené obodovat podle toho, jak ochotní jsou podstupovat změny a jako další aspekt uvádí správný výběr technologických platforem. Své vystoupení pak uzavřela tím, že jak právníci, tak firemní ajťáci musejí být v pořízení nového systému ve shodě, aby v kanceláři nepanovala tenze.“

Z podia se však nevzdálila, ale ujala se moderování panelové debaty, které se zúčastnili vedle ní James Thomas z KPMG, Ben Hunt z DLA Piper a Martin Šolc z AK Kocián Šolc Balaštík, který upozornil na to, že modernizaci českých právních kanceláří donedávna brzdilo to, že softwary pro právníky neuměly pracovat s češtinou. „Nyní je situace jiná. Proto v naší advokátní kanceláři začínáme pracovat se systémem pro analýzu právních dokumentů,“ řekl.

Krok napřed

Poté již následovalo vystoupení šéfky tuzemského zastoupení švédsko-švýcarského technologického gigantu ABB Tanjy Niiny Heleny Vainio, která se zaměřila na to, jak zavádět inovace, držet krok s konkurencí a nevyhořet při tom. Podle ní digitální inovace prostupují všemi obory bez rozdílu. „Každé dva roky se výkon výpočetní síly zdvojnásobí. Technologie se proměňují rychleji než rychlé organizace. To po nás vyžaduje, abychom se ve své schopnosti přizpůsobit se změnám zlepšili,“ upozornila a připomněla práci Tomáše Bati: „Kdysi poslal dva obchodní zástupce do Afriky. Jeden se vrátil a řekl: žádný trh tam není, lidi tam chodí bosi. No a druhý se vrátil zcela nadšený a řekl, že je to skvělý trh, na kterém může Baťova obuvní továrna uspět právě proto, že tam lidem boty chybí. Tak se liší správný přístup k inovacím od uvažování podle zažitých vzorců.“

Systém Legito

Inovace se rozjíždějí ale i v Česku, a proto své místo na konferenci měl i tuzemský inovátor – Ondřej Materna z brněnské společnosti Legito, která se soustřeďuje na automatizaci právních dokumentů a v tomto oboru se za pět let své existence propracovala mezi světovou špičku. Legito svůj systém dodává už více než 100 tisícům uživatelů z 36 zemí světa a pracuje i pro korporace žebříčku Fortune 500. Jak uvedl „díky pokročilé automatizaci dokumentů jsme schopni urychlit vytváření smluv až o 1000 procent.“ Dodal však vzápětí, že automatizace neznamená nahrazení právníků, jen jim šetří čas a s tím spojené náklady. Nebere lidem práci, naopak může nová místa vytvářet, a to především pro lidi, kteří se zaměří na kombinaci práva a IT.

Další řečník Andrés Felipe Laserna z Kolumbie pak hovořil o technologických inovacích, které se v praxi advokátních kanceláří uplatňují v Jižní Americe, kde právníci patří mezi nejméně důvěryhodné skupiny pracovníků. Jedním z důvodů podle něj může být, že práce právníků bývá velice drahá. „V Kolumbii panuje velká ekonomická nerovnost. Spousta lidí kvůli tomu přístup k právním službám nemá. To ale mohou změnit právě technologické inovace, které náklady snižují,“ věří a dodal, že jeho kancelář využívá český automatický systém na tvorbu smluv Legito i další softwarové produkty.

Automatizace dokumentů

Na pódiu pak proběhla další debata, a to o automatizaci právních dokumentů, které se zúčastnili Petra Arends-Paltzer, bankéřka a právnička, která právní inovace propaguje ve Švýcarsku, právnička Min Chan z USA, Andrea Daňhleová z Fincentrum Reality a Lewis Bretts z britské společnosti SYKE. „Pořízení systému pro automatizovanou práci s dokumenty mě zbavilo nudných úkolů a dalo mi více času na kreativní práci s klienty,“ uvedla Min Chan, která působí v New Yorku a Andrea Daňhelová, která vede právní oddělení v realitním Fincentru, ji doplnila s tím, že automatizované systémy společnost pořídila, aby sama ušetřila náklady na vytváření nových kupních smluv na domy a byty a sepisování dalších právních dokumentů. Pořízení takových technologií její společnosti pomáhá v boji s konkurencí.

Sdílejme svou hloupost a selhání

Po debatě následoval příspěvek rumunské kolegyně Siminy Mutové, která pracuje pro Globální centrum excelence ve společnosti Deloitte, kde řídí přeshraniční inovativní projekty. Postup zavádění novinek podle ní lze shrnout do tří slov: experimentování, komunikace a spolupráce. Nové technologie se musí nejprve vyzkoušet v pilotním provozu, následně je třeba vzájemnou komunikací probrat možné problémy v jejich rozjíždění, to vše přitom vytvářet za pomoci technologických expertů. „Dál se dostaneme jen tím, že budeme sdílet svou hloupost a selhání,“ uvedla a dodala, že právníci by se neměli bát přiznat si, že technologiím nerozumí a poradit se v jejich ovládání s odborníky.

The Link App

Další prostor byl pak vymezen pro kolegyni z UK Lauren Riley, která vytvořila mobilní aplikaci The Link App. Ta klientům právníků šifrovaně posílá nové zprávy o jejich případech. Riley tvrdí, že takový nástroj může vylepšit reputaci právních kanceláří právě díky modernizaci komunikace s klienty. The Link App byla označena za jeden z pěti nejzajímavějších britských start-upů současnosti.

SingleCase

Zakladatel české společnosti SingleCase Pavel Krkoška, představil produkty jejich společnosti, která se zaměřuje na automatizaci dokumentů i vytváření systémů, které řeší další služby pro právníky, jako je fakturace či řídí bezpečnou e-mailovou komunikaci.

Vzorné právo

Partner AK PRK Robert Němec pak představil nový projekt jménem Vzorné právo, který vytvářejí ve spolupráci s Wolters Kluwer. Na webu https://www.vzornepravo.cz/ lze za úplatu stahovat vzory smluv z oborů zaměstnávání, podnikání či ochrany osobních údajů. Systém dokáže smlouvy klientům vytvářet zcela na míru.

Byznysové vize

Jako první v odpoledním byznysovém panelu vystoupila Lesley Wanová z britské FBN Bank. Tématem její prezentace bylo využívání potenciálu vnitropodnikových právníků. „Velké korporace vyžadují, aby jejich právní oddělení fungovala šetrně a efektivně, což je pro samotné podnikové právníky velká výzva“, uvedla. Právníci podle ní mohou využívat chatboty, kteří jim radí, systémy pro automatizované vytváření smluv nebo platformu DocuSign, která zabezpečuje elektronické podpisy. Podle ní by právníci v korporacích měli mít v mysli, že se nemohou soustředit jen na to, jak své firmě vydělat co nejvíce peněz, ale musejí pracovat podobně jako charity. Ty se soustřeďují na potřeby každého potřebného člověka. Dodala závěrem, že takový přístup oceňují i mladí lidé, kteří dávají přednost právě takovým značkám, které jim připadají smysluplné a mají za sebou silný příběh.

Zlatá pravidla inovací

Poté se již slova ujal Jonathan Patterson ze společnosti DWF Ventures, která pomáhá ostatním firmám zavádět technologické inovace. Jeho firma klientům radí, aby na úvod provedly základní vylepšení svých služeb a v další fázi se pouštěly do odvážnějších inovací, které mohou zcela proměnit jejich byznysové modely. K tomu, aby samo DWF mohlo rozvíjet inovace, založilo uvnitř firmy neformální startupový inkubátor, v němž mohou sami zaměstnanci navrhovat používání nových služeb či technologií. Patersson zmínil několik základních mot, kterých se jeho společnost drží: Udělejte krok vpřed, pusťte se do změn. Vyzbrojte se optimismem a nadšením. Popřete konvence, nejeďte v zajetých kolejích. Nové kroky si pořádně promyslete! Chybujte rychle, u selhání se dlouho nezastavujte. Proměňte od základu svůj byznys a pokračujte v pokroku.

Inovace nejsou jen věcí technologií

Maďarská právnička Orsolya Görgényi zastupující European Legal Tech Association hovořila o tom, že současná doba vyžaduje neustálé přizpůsobování se novinkám. Platí i pro právníky, kteří si musí osvojovat technologické inovace i porozumění světu, který se kvůli technologiím rychle proměňuje. Ona sama svým kolegům radí, aby byli kreativní a nahlíželi na věci novýma očima.

Největší strach právníků? Změna

Orsolya Görgényi se ujala i moderováním následné panelové debaty. Té se účastnili právník tuzemské pobočky Coca-Coly Jan Kubíček, Richard Singer ze společnosti Dentons a Wiebe de Vries z Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA), který upozornil na to specifičnost právnického stavu spočívající v tom, že i mladí právníci se ze všeho nejvíc bojí změny. Podle Richarda Singera, který pracuje jako evropský manažer pro mezinárodní advokátní kancelář Dentons, je klíčové v mezinárodních právnických týmech vytipovat takové lidi, kteří jsou ochotní se pouštět do inovací a ty dále podporovat. Inovace v CEE pak probírali v další, poslední panelové debatě, Jan Spáčil z Deloitte Legal společeně s Robertem Nerudou z Havel and Partners, Erwinem Hanslikem z Taylor Wessing a Petrem Sídlem z Direct People.

Letošní konferenci lze hodnotit především pozitivně v tom, že ukázala nové směry a naznačila budoucí vývoj, zbavila mnohé z přítomných strachů z nových technologií, ale upozornila i na brzdy v nás samých. Budeme se těšit, co přinese ona, doba i my sami do ročníku příštího.

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: redakce

Go to TOP