APOGEO Esteem získal jako první oprávnění na oblast imateriální újmy

Apogeo Esteem bude jako jediný znalecký ústav v České republice nově disponovat oprávněním vydávat posudky v oblasti nemateriálních újem. Jde o sporné kauzy, kdy má například občan ztížené společenské uplatnění vlivem cizího zavinění nebo trpí nějakými trvalými zdravotními následky. Může jít také o jiný zásah do jeho osobnostních práv či práva občana na soukromí.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyhověla žádosti znaleckého ústavu Apogeo Esteem a rozhodla o změně jeho znaleckého oprávnění. Poškozený tak má možnost hájit se relevantním znaleckým posudkem a ulehčit tak argumentaci právních zástupců a rozhodování soudů v jeho kauze.

„Poslední dva roky jsme s kolegou Petrem Novákem intenzivně pracovali na metodice, která by pomohla odstranit nejednotnost a nepředvídatelnost v rozhodování soudů v oblasti odškodňování za nemajetkové újmy,“ uvedl Pavel Tůma, partner poradenské společnosti Apogeo Esteem. Rozhodovací praxe českých soudů v této oblasti není sjednocená a předvídatelná ani čtyři roky poté, co začal platit nový občanský zákoník. „S ohledem na absenci ekonomicky zdůvodnitelného, racionálního a zpětně přezkoumatelného postupu posuzují soudy tyto záležitosti v kontextu minulých judikátů a obecných zásad slušnosti,“ vysvětluje Tůma.

V případě možnosti hájení svého nároku znaleckým posudkem tak poškozený dostává další účinný nástroj, jak hájit svá práva, neboť dosažení nároků je v současnosti značně nejisté. Náklady řízení jsou přitom vysoké, většinu z nich je navíc třeba uhradit hned na počátku. Nejedná se jen o právní zastoupení, ale také o soudní poplatek, který zpravidla činí 5 % z požadované částky. Délka soudního řízení se pohybuje zhruba mezi jedním a půl rokem až třemi lety.

Někdy se poškození domohou spravedlnosti až u Nejvyššího soudu, případně až u Ústavního soudu – tedy po dalších letech psychického vypětí a finančních nákladů.

V konečném důsledku se proto až dosud pro soudní obranu rozhodovalo jen málo poškozených. To by se mohlo změnit k lepšímu. Přispívá k tomu i rozhodnutí ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

 

Zdroj: Apogeo Esteem, foto Pixabay. 

Go to TOP