Ministerstvo spravedlnosti řeší problematiku výživného

Ministerstvo spravedlnosti již navrhlo řadu kroků, které mají zlepšit aktuální situaci v oblasti výživného. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová 21. května na její žádost přijala šéfku resortu práce a sociálních věcí Janu Maláčovou.

Ministryně Benešová upozornila, že končí meziresortní připomínkové řízení ke zmíněné novele. Požádala, aby resort práce podpořil materiál Ministerstva spravedlnosti.

 Původně měla být novela předložena společně s MPSV v jednom balíčku s dalšími návrhy, které mají pomáhat rodinám a podpořit prevenci a řešení konfliktů mezi rodiči ohledně výchovy a výživy jejich dětí. Vzhledem k tomu, že se příprava zákona o zálohovaném výživném časově prodloužila, rozhodlo se Ministerstvo spravedlnosti aktivně jednat a předložilo vlastní, již finálně vypracovanou novelu věnovanou čistě posílení vymáhání výživného samostatně.

K předcházení zmiňovanému rodičovskému konfliktu a zvýšení vymahatelnosti výživného navrhuje Ministerstvo spravedlnosti řadu konkrétních opatřen. Patří mezi ně

 například možnost uzavřít dohodu o péči a výživném na dítě u notáře a výrazně tak zjednodušit a zrychlit řešení záležitostí dítěte při rozvodu rodičů.

Návrh na skládání části výživného do soudní úschovy

Ve stejném duchu je navrhována změna nastavení soudních poplatků tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení. Novinkou je také návrh na skládání části výživného do soudní úschovy, který je prevencí proti zadlužování rodiče, který bez své viny přišel o část příjmu a usiluje o snížení výživného. Novela navrhuje i možnost postoupení pohledávky na výživné, která by měla otevřít rychlejší cestu k získání prostředků na výživu v plné výši zejména v případě, že rodič, který je povinen platit výživné, je solventní, nedodržuje však svou vyživovací povinnost. Konečně novela rozšiřuje možnost postihu rodiče, který neplatí výživné, vedle řidičského průkazu též na pilotní průkaz nebo průkaz vůdce plavidla.

Zastavování nezákonných exekucí

Marie Benešová v rámci jednání zmínila též téma zastavování nezákonných exekucí. Ministerstvo spravedlnosti v této souvislosti již upozornilo předsedy okresních a krajských soudů na judikaturu zabývající se problematikou zákonnosti rozhodčích doložek a rozhodčích nálezů a požádalo je, aby této palčivého otázce věnovali zvýšenou pozornost. Zároveň Ministerstvo spravedlnosti v současné době realizuje praktická technická opatření, která by měla soudům usnadnit identifikaci příslušných exekučních řízení. „Upozornila jsem nicméně paní ministryni Maláčovou, že ke zdárnému řešení tohoto problému musí přispět také ostatní zainteresované resorty. V této souvislosti jsem zmínila, že Česká správa sociálního zabezpečení, která spadá právě do resortu práce a sociálních věcí, vystupuje v řadě exekučních řízení jako plátce mzdy a bylo by tudíž logické, aby to byla právě ona, kdo bude soudy na potenciálně nezákonně vedené exekuce upozorňovat podáváním podnětů na jejich zastavení,“ upřesnila ministryně Benešová.

Problematika obchodu s chudobou

Marie Benešová také poukázala na problematiku obchodu s chudobou. Nedostatečně řešena je podle ministryně stále situace, kdy obchodníci s chudobou koupí byt v méně atraktivní lokalitě, který posléze pronajímají osobám pobírajícím dávky na bydlení. Sami pronajímatelé přitom často neplatí společenství vlastníků platby za služby a fond oprav a příslušné náklady tak zatěžují ostatní vlastníky, kterým nezbývá dostatek prostředků pro potřeby jejich rodin.  „My ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme již pro řešení tohoto problému učinili významný krok, neboť navrhujeme zjednodušit způsob, jakým nuceně prodat jednotku vlastníka, který hrubě porušuje své povinnosti. Za důležité však považujeme, aby byl i samotný přístup k dávkám na bydlení podmíněn bezdlužností pronajímatele. S tímto opatřením jsme připraveni ministryni práce a sociálních věcí pomoci,“ dodala Marie Benešová.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, foto: Pixabay

Go to TOP