Poslanci rozhodovali o novelách několika zákonů, část projednat nestihli

Na svém jednání dne 16. června 2021 projednávala Poslanecká sněmovna předlohy hned několika zákonů – vedle přestupkové novely či novely drážního zákona to byla kupříkladu novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ke které poslanci podali v opakovaném druhém čtení dvě desítky úprav. Novelu tak budou moci schvalovat nejdříve v červenci.

 

Za používání pyrotechniky na stadionech zřejmě bude hrozit pokuta i zákaz vstupu. Počítá s tím novela zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, kterou sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

S pokutami od 10 000 korun do 50 000 korun a až 100 000 korun v případě opakovaného přestupku počítá novela za použití pyrotechniky při sportovních utkáních, a to i mimo místo zápasu. Pachatelům má hrozit i zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhují autoři návrhu nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů.

Novela má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

 

Navrhované změny v odměnách pěstounů a v příspěvcích na dítě pro klokánky a podobné azylové domy jsou ve sněmovně opět před schvalováním. Poslanci podali v opakovaném druhém čtení dvě desítky úprav. Novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, budou moci schvalovat nejdříve v červenci.

Poslanci navrhli například několik variant růstu odměn dlouhodobých i náhradních krátkodobých pěstounů, navázání těchto odměn na minimální mzdu i automatický valorizační mechanismus odměn. K úpravám patří také zavedení nové dávky, a to příspěvku při pěstounské péči. Sněmovna by měla hlasovat též o návrhu, podle kterého by mohlo být dítě svěřeno do společné pěstounské péče i jiným osobám, než jsou manželé.

Vládní novela zvedá měsíční příspěvek takzvaným klokánkům z 22 800 na 30 000 korun na dítě měsíčně. Někteří poslanci chtějí razantnější zvýšení. U dlouhodobých pěstounů vládní novela ponechává odměny podle počtu dětí na 12 000, 18 000 či 30 000 korunách měsíčně. Nově by se o 4 000 Kč na 16 000 korun mohla zvednout jen částka za péči o lehce postižené dítě. Za každé další přijaté dítě s handicapem by se zvýšila o 6 000 korun. Kritici poukazují na to, že pěstounů je stále nedostatek a vládní podoba novely situaci nezlepší.

Odměna pro přechodné pěstouny by se měla podle vládního návrhu zvednout z 20 000 na 22 000 korun hrubého měsíčně. Zároveň by nově dostali příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše by byla odstupňovaná podle věku od 8 000 korun do 10 000 korun.

 

Motoristé a dopravní společnosti by si mohli v budoucnu rezervovat předem registrační značky na auta. Především právnické osoby by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn v registru by také mohlo být možné podávat elektronicky. Počítá s tím novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou sněmovna propustila do třetího čtení. Schvalovat by ji mohla v červenci. Poslanci navrhují upravit například povolování stanic technické kontroly nebo provozování historických vozidel.

Na základě doporučení Hospodářského výboru by měl zákon nově stanovit, že technické prohlídky historických vozidel budou mít nově na starost stanice technické kontroly. Nebude tak stačit jejich testování subjektem pověřeným Mezinárodní federací historických vozidel.

Poslanec Martin Kolovratník navrhl upravit délku platnosti evidenční kontroly vozidla. Navrhuje kromě jiného, aby její platnost skončila, pokud se změní vlastník vozidla, a dále navrhl varianty prodloužení její platnosti na tři měsíce, půl roku a rok. Podle vlády by výsledek kontroly měl platit místo nynějších 30 dnů až dva roky. Současná lhůta je podle ní příliš krátká.

 

Policisté a celníci patrně získají právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Sněmovna patrně schválí vládní novelu zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která to předpokládá. Obdobou pravomoc zřejmě dá na návrh Výboru pro bezpečnost obecním strážníkům u neuhrazených pokut, které za porušení dopravních předpisů uložily obce. Změny mají pomoci vymáhat postihy především od cizinců.

Předseda Ústavně-právního výboru Marek Benda předložil v druhém čtení úpravu, podle které by Nejvyšší soud mohl rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona v neveřejném zasedání i v jiných případech než jen tehdy, když je zamítá. Zefektivnilo by to činnost soudu.

Policisté a celníci by měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. Při kontrole by tak měli právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky v hotovosti či kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, ať zajede na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku, nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.

Do předlohy by se mohly dostat i některé pasáže z jiné vládní „policejní“ novely, jejíž projednávání sněmovna koncem ledna přerušila. Upravují například zásahy proti bezpilotním systémům, odnětí věci a rušení provozu elektronických komunikací.

 

Při závěrečném hlasování o vládním návrhu novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poslanci rozhodnou mimo jiné o tom, za jakých podmínek bude moci Správa železnic povolit konzervaci železniční trati. Novelu sněmovna ve středu 16. června projednala ve druhém čtení, kdy poslanci mohli přednášet své pozměňovací návrhy. Hospodářský výbor původně doporučil, aby trať bylo možné zakonzervovat, pokud po dva po sobě následující roky klesne počet jízd ročně pod 1 500 u přepravy cestujících a pod 12 jízd ročně u přepravy nákladu. Vyvolalo to ale nesouhlas svazu obcí.

Novější návrh proto snižuje limit počtu jízd na 300. Návrh reaguje na zainteresovaných subjektů, především krajských samospráv, a přiléhavěji odráží potřeby sezonního provozu na potenciálně dotčených tratích. Drážní správní úřad si bude muset vedle závazného stanoviska Ministerstva dopravy vyžádat rovněž závazné stanovisko kraje a obce, v jejichž územním obvodu se dráha nebo její část nachází.

Projednávaná novela zavádí předpisy takzvaného technického pilíře čtvrtého železničního balíčku, jehož cílem je v obecné rovině revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy.

Vláda do novely vložila ustanovení umožňující zpřísnit dohled nad dodržováním pracovní doby a odpočinku strojvedoucích. Úřady budou moci pomocí monitoringu jejich licencí jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

Díky pozměňovacímu návrhu budou také nově upravena pravidla pro přidělování kapacity osobním i nákladním dopravcům na přetížených tratích. Jde o takzvanou specializovanou infrastrukturu a problém s přetíženými koridory. Úřad bude moci přednostně přidělovat kapacitu dráhy na vybraných úsecích pro osobní nebo nákladní dopravu, ale za podmínky, že bude existovat vhodná náhradní trasa.

 

Sněmovna se opět nedostala k plánované volbě nových členů Rady České televize. Předsedové klubů KDU-ČSL a Pirátů si vzali přestávky na porady klubů a jednací den tím skončil.

Volba čtveřice členů televizní rady vyvolává spory. Podle kritiků jsou mezi finalisty lidé, kteří podle nich představují ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média.

 

K vládnímu návrhu na dodatečné zvýšení starobních, invalidních, pozůstalostních o dalších důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci se poslanci sejdou 23. června. Mimořádnou schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Vláda patrně nepřesvědčí poslance, aby předlohu schválili zrychleně už v prvním čtení.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna v průměru o 450 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15 351 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

Go to TOP