ČAK vyjádřila podporu a solidaritu zahraničním advokátním komorám

Počátkem dubna 2020 předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek oslovil dopisem evropské advokátní komory, Radu evropských advokátních komor, i mezinárodní partnery mimo Evropu, se kterými ČAK úzce spolupracuje.

Obsahem poselství bylo vyjádření podpory a solidarity v těchto náročných dnech pandemie COVID-19 a přání, aby advokátní profese po celém světě zůstala jednotná a silná a aby její hlas byl nadále slyšen a neochvějně stál na straně těch nejzranitelnějších.

Též připomněl, že Česká advokátní komora si velmi váží a cení navázaných mezinárodních vztahů s advokátními komorami i organizacemi a je hrdá na to, že je součástí světového společenství advokátů.

JUDr. Jirousek také připomněl závazek, že ČAK bude i nadále usilovně pomáhat svým členům, aby tyto těžké časy překonali co nejrychleji. Dále nabídl všem zahraničním partnerům pomoc i potřebné informace a vyjádřil plnou podporu a solidaritu.

Dopis Slovenské advokátní komoře

Slova povzbuzení JUDr. Jirouska vzbudila velmi pozitivní ohlasy napříč Evropou. Jako první obdržela ČAK reakci od Rakouska, Velké Británie, Finska, Estonska, a Itálie. Italská Consiglio Nazionale Forense (CNF – národní italská komora) vyjádřila vděk za podporu ČAK a přiznala mnoho aktuálních problémů a nutnost ochrany především svých nejslabších spoluobčanů. Též vyjádřila za současné situace potřebu jednoty a spolupráce a připomněla význam domácí izolace.  CNF závěrem zdůraznila, že útěcha českých advokátů je pro ně v této těžké době neocenitelná.

Mezinárodní spolupráce je pro ČAK jednou z hlavních priorit. ČAK proto dlouhodobě udržuje a navazuje pracovní vztahy po celém světě. Jen v loňském roce se podařilo zformalizovat další dlouhodobé kontakty, mj. s Pařížskou advokátní komorou a Asociací kalifornských advokátů. Aktuálně je pro letošní rok v jednání uzavření Memoranda o spolupráci s Bar Council, advokátní komorou sdružující advokáty – tzv. barristery v Anglii a Walesu.

Je potěšující konstatovat, že ČAK a čeští advokáti zastávají v mezinárodním advokátním světě prestižní a nezastupitelné místo a i v době krize stojí po boku ostatních, připraveni projevit podporu a poskytnout pomoc.

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK
Foto: CCBE

Go to TOP