Úřední překlad matričních dokladů zanedlouho nebude třeba

Lidé zanedlouho nebudou potřebovat úřední překlad matričních dokladů, postačí jim vícejazyčný standardní formulář. Změnu přináší vládní novela, kterou 17. dubna 2019 Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Novela vychází z unijního nařízení k podpoře volného pohybu obyvatel mezi členskými státy, které bylo přijato už před třemi lety.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podpořil úpravu sněmovního výboru pro veřejnou správu, podle něhož by změny začaly platit půl měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský podpořil žádosti matrikářů, aby úmrtní knihy museli před předáním státnímu archivu uchovávat pouze 50 let od posledního zápisu. Nyní je musejí mít uloženy po dobu 75 let stejně jako knihy manželství a partnerství. Do úmrtních knih mohou po uplynutí třicetileté lhůty od posledního zápisu nahlížet lidé pátrající po svých předcích, ovšem za povinné přítomnosti matrikáře, který tak nemůže dělat jinou činnost, zdůvodnil návrh Čižinský.

Potřeba úředního překladu odpadne mimo jiné u rodného, oddacího nebo úmrtního listu, dokladu o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství a u ověřeného výstupu z registru obyvatel. K ověření podpisu na cizojazyčných listinách tak nebude nutný úřední překlad těchto listin.

Digitalizace matrik

Lidé s elektronickým občanským průkazem si navíc budou moci podle novely zřídit a spravovat datovou schránku výlučně elektronicky, bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Vládní předloha ale také zvýší poplatek za nahlédnutí na konkrétní matriční zápis a do podkladů k němu z 20 korun na 50 korun. Za vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin vedených do konce roku 1958 mají lidé platit 200 korun za každou i započatou hodinu práce úředníka.

 

 

Viz pro větší rozlišení  http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/

Matriky se v poslední době staly dostupnější díky dvěma skutečnostem.  Tou první je novela zákona o matrikách č. 371/2013 Sb., účinná od 1. ledna 2014, která výrazně zlepšila přístup do tzv. živých matrik, tedy uložených na matričních úřadech. Druhou skutečností je, že v České republice již byla téměř dokončena digitalizace matrik, uložených v archivech, což znamená, že si je můžeme kdykoliv prohlížet doma na svém počítači a pracovat s nimi.

 

Zdroj: ČTK, ČGHSP- mapa, foto Pixabay

Go to TOP