Právnického Oscara si letos z Brna odváží osm osobností české justice

To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena svatého Yva pro právníky. Alespoň tak to vnímá Mgr. Tomáš Machurek, jeden z osmi výjimečných zástupců českého práva, kteří v pátek 12. května 2023 převzali v brněnském hotelu International v průběhu slavnostního galavečera celojustiční soutěže Právník roku, pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právnických profesí.

 

Večera, na němž vedle výjimečných osobností české justice nechyběly ani špičky tuzemského práva, se zúčastnili také vzácní zahraniční hosté, zástupci advokátních komor z Německa, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Slovenska a z Francie.

Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresovém sále hotelu International převzalo celkem osm osobností české justice.

 

 

V pěti odborných kategoriích předali zástupci jednotlivých právnických komor a spolků, členové odborné poroty, skleněného sv. Yva JUDr. Antonínu Tripesovi (na snímku vlevo), emeritnímu soudci, JUDr. Janu Jakovcovi, státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Litoměřice, advokátovi Mgr. Tomáši Machurkovi, partnerovi AK MT Legal, JUDr. Jitce Hlaváčkové, právničce a poradkyni generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, a JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi, Ph.D., advokátovi a děkanovi FP ZČU v Plzni .

 

    

   

 

Pro mladé právníky do 33 let věku, resp. jejich autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou, je určena první ze speciálních kategorií soutěže – Talent roku. „Tímto oceněním, dotovaným finanční odměnou ve výši 100,  50 a 25 tisíc korun, chceme mladé začínající právníky motivovat k dalšímu odbornému růstu. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby pokračovali v psaní a svá pojednání publikovali i v našem odborném stavovském časopise Bulletinu advokacie či v elektronickém Advokátním deníku,“ řekl JUDr. Robert Němec, LL. M., předseda České advokátní komory, který společně s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., předával cenu za první místo v této kategorii.
Letos odborná porota vyhodnotila jako nejlepší práci advokáta Mgr. Tomáše Munzara „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“.

 

Vítězkou speciální kategorie PRO BONO se stala a finanční odměnu ve výši 50 000 korun z rukou donátora této kategorie, nestora české advokacie JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M., převzala advokátka JUDr. Lucie Hrdá, nositelka Ceny Františky Plamínkové a ceny Flamma, spoluzakladatelka organizace BEZ TRESTU a právní poradkyně poradny Bílého kruhu bezpečí, která se dlouhodobě specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétně na oblast domácího a sexualizovaného násilí.

 

Poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Šolc, advokát specializující se na právo obchodní a mezinárodní, zejména v oblasti fúzí a akvizic, držitel ocenění Právník roku v oblasti obchodního práva, bývalý místopředseda a předseda ČAK a bývalý viceprezident a prezident IBA.

„Uvedení do Síně slávy je nejvyšší poctou, jakou může právnická veřejnost udělit výjimečné osobnosti za její celoživotní aktivity v oblasti práva. Z osobností, které v uplynulých letech vstoupily do Právnické síně slávy, bych rád připomněl například prvního veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla, bývalou ministryni spravedlnosti a dlouholetou advokátku JUDr. Dagmar Burešovou či advokáta a donátora kategorie PRO BONO této soutěže JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M.,“ zmínil alespoň tři z dosavadních nositelů tohoto ocenění Robert Němec.

 

VÍTĚZOVÉ A VÍTĚZKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě výše uvedených cen byla již posedmé mimosoutěžně udělena speciální Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v předchozím roce v Bulletinu advokacie, časopise vydávaném Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stal článek „Znepřístupňování“ webů spoluautorů JUDr. Tomáše Sokola, advokáta, prezidenta Unie obhájců ČR a člena představenstva ČAK, a prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., DrSc., soudního znalce v oboru kybernetika a profesora na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, uveřejněný v BA č. 7–8/2022.

Poprvé bylo v rámci slavnostního večera předáno nové vyznamenání České advokátní komory určené pro významné představitele zahraniční advokacie. Řád české advokacie byl udělen Ranku Pelicarićovi (na snímku stojí vlevo), chorvatskému advokátovi s českými kořeny a bývalému prezidentovi CCBE, za podporu české advokacie na mezinárodním poli a za rozvoj česko-chorvatských advokátních vztahů.

„Za organizátory Právníka roku, společnost EPRAVO.CZ i Českou advokátní komoru, bych chtěl vyjádřit potěšení, že se nám opět podařilo naplnit myšlenku, s níž jsem před sedmnácti lety Právníka roku zakládal, a to představit veřejnosti ty nejlepší z nejlepších justičních osobností, které budují pozitivní obraz českého práva v očích široké veřejnosti,“ uvedl zakladatel soutěže a předseda představenstva EPRAVO.CZ, a. s., Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA.

 

Celojustiční soutěž Právník roku je již od prvních ročníků spjata s dobročinností, a tak i v průběhu letošního galavečera byly předány charitativní šeky. Ten první – na částku 100 tisíc korun – darovala Česká advokátní komora a z rukou jejího předsedy Roberta Němce jej převzal vedoucí Právního oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně Mgr. Radek Halouzka.

 

Druhý šek věnovala (jako už při příležitosti slavnostního večera Právníka roku dvanáctkrát v minulosti) advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamířila do obecně prospěšné společnosti „Dejme dětem šanci“, která se snaží dětem a mladým lidem z dětských domovů ulehčit přípravu a vstup do samostatného života. Včetně letošní částky tak tato největší česká advokátní kancelář darovala na charitu jen při této příležitosti již 1,55 mil. korun.

 

Vyhlášení soutěže se mohlo uskutečnit díky podpoře partnerů Právníka roku 2022. Česká advokátní komora děkuje zejména: společnosti WI-ASS ČR, členu RENOMIA GROUP, Generali České pojišťovně, ČSOB, UniCredit Bank Czech Republic, společnostem Blažek Praha a Wolters Kluwer, společnostem Canadian Medical, Chateau Valtice – vinné sklepy, Konica Minolta a Finest Invest, a. s.

 

Na záznam galavečera se můžete podívat zde:

 

 

 

Všechny oceněné Právníky roku Advokátní deník v následujících dnech postupně představí v rozhovorech.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP