Vláda schválila Plán legislativních prací na rok 2019

Vláda schválila Plán legislativních prací na rok 2019. Plán vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

„Dokument obsahuje hlavní legislativní priority včetně harmonogramu předkládání a projednávání – 40 % dokumentů je programových priorit současné vlády a jedna třetina představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii,“ uvedl po projednání ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Konkrétně plán prací obsahuje celkem 116 legislativních úkolů, z toho 8 věcných záměrů zákonů, 15 návrhů zákonů, 65 návrhů novel zákonů, 13 návrhů nařízení vlády a 15 návrhů novel nařízení vlády.

Plán legislativních prací pro rok 2019 je dostupný ZDE.

Zdroj: Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti.

Go to TOP