K otázce nákladů řízení v bagatelních věcech

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) vyhověl ústavní stížnosti města Nový Jičín a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci a výrok II usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu, zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Právní věta: Jedním z požadavků spravedlivého procesu podle článku 36 a násl. Listiny základních práv a svobod je ten, aby u drobných nároků (jinak řečeno v bagatelních věcech) náklady na právní zastoupení účastníka advokátem nepřesahovaly zpravidla žalovanou částku, přičemž výjimky z tohoto požadavku jsou možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. 3859/17 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud, Brno.

Go to TOP