Regionální zástupci ČAK rokovali o advokátním tarifu i pořádaných akcích

Další z tradičních setkání regionálních zástupců České advokátní komory se uskutečnilo ve dnech 6.– 7. června 2024 vcentru regionu Severní Čechy,  v Ústí nad Labem. Kromě „krajánků“ se zasedání zúčastnili také členové představenstva ČAK včele spředsedou Robertem Němcem a místopředsedy Monikou Novotnou a Ondřejem Trubačem, ale též zástupci Slovenské advokátní komory, v jejímž rámci se regionální činnost začíná také zdárně rozvíjet. Předmětem jednání tak bylo mimo jiné i předávání zkušeností týkajících se právě regionálních akcí pořádaných v ČR a na Slovensku a ne/zájem, který u advokátů a koncipientů jednotlivé aktivity zaznamenaly. Velkým tématem byla také otázka, jak činnost vregionech zatraktivnit a prezentovat tak, aby se do ní aktivně zapojilo více mladých advokátů a advokátek.

 

Zástupci představenstva České advokátní komory přítomné podrobně informovali o stavu legislativních prací na novele zákona o advokacii a advokátním tarifu. Byla rovněž diskutována také další úprava advokátních úschov přímo v  zákoně, zejména s  přihlédnutím k  mediálně hojně prezentovanému případu doktorky Hany Sukové. Zástupci Komory v tomto směru intenzivně jednají, aby případná zákonná úprava zohledňovala jak legitimní ochranu práv klientů na straně jedné, tak přijatelnou úpravu povinností advokátů na straně druhé. Účastníci setkání se velmi skepticky stavěli k úvahám o zřízení fondu, který by v budoucnu mohl sloužit k částečné náhradě škod vzniklých v souvislosti s prováděním advokátních úschov.

Zástupci regionů byli dále informováni o důvodech a smyslu vzniku nového poradního orgánu ČAK – Sekce pro advokátní koncipienty, jenž by měl být složen z advokátních koncipientů a koncipientek a který by stal platformou pro prezentování názorů a návrhů nastupující advokátní generace. Současně byli požádáni, aby v regionech evidovali zájemce o tuto činnost a jejich jména oznámili vedení Komory, resp. místně příslušným regionálním představitelům ČAK.

Po skončení pracovní části zasedání se účastníci akce – společně se senátorem Martinem Krskou, který se ujal role zasvěceného průvodce – vypravili na komentovanou prohlídku města. Ta byla po vydatné dešťové přeháňce zakončena návštěvou hradu Střekov s nádhernou vyhlídkou na údolí řeky Labe i město Ústí nad Labem.

 

 

Na závěr je třeba poděkovat zástupcům Regionu ČAK Severní Čechy Zdeňku Grusovi, Michalu Vejlupkovi a Michaele Urbánkové za pohostinnost a bezvadnou organizaci tohoto setkání.

 

JUDr. Radim Miketa, člen představenstva ČAK, předseda Výboru regionálních představitelů ČAK a Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK
Foto: redakce AD      

Go to TOP