Zastupujete oběti domácího násilí? Pomozte s databází právních rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že právní rozhodnutí týkající se sexuálních trestných činů a domácího násilí nejsou v současné době dostupná v žádné veřejné databázi, rozhodli se advokáti JUDr. Lucie Hrdá a JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D., LL.M., vytvořit co nejširší přehled rozhodovací činnosti z kategorie těchto skutků.

V současnosti má laická i odborná veřejnost jen velmi omezené informace o soudní praxi v této oblasti. To se negativně promítá jak do možností uplatňování práv obětí, tak do spravedlivého ukládání trestů.  Z tohoto důvodu si Lucie Hrdá a Daniel Bartoň dovolují požádat své kolegy zastupující oběti nebo obviněné z násilné trestné činnosti o spolupráci a o zaslání anonymizovaných soudních rozhodnutí nebo spisových značek relevantních kauz.

JUDr. Hrdá a JUDr. Bartoň mají v plánu rozsudky analyzovat, roztřídit a statisticky zpracovat. S výsledky zjištění pak budou průběžně seznamovat odbornou i laickou veřejnost. Získané výstupy a rozhodnutí zároveň zveřejní na internetu.

S ohledem na očekávané zvýšené množství práce hledají také studenty právnických fakult, kteří by se chtěli podílet na vytváření databáze zpracováním rozsudků a jejich katalogizací, popř. jejich analýzou (v případě hlubšího zájmu je možné zpracování dílčího tématu formou odborné práce nebo článku).

Pokud byste měli jakékoliv další zajímavé materiály nebo podněty k problematice sexuálního a domácího násilí, budou Lucie Hrdá a Daniel Bartoň vděční za jejich poskytnutí.
Kontakt: databaze@akhrda.cz

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP