Stát loni na odškodném za soudní řízení vyplatil rekordních 457 milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti loni vyplatilo přes 457 milionů korun jako odškodné za soudní řízení. Na výrazný meziroční nárůst částky upozornil server Česká justice. Mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka řekl, že předloni takto stát vyplatil zhruba o 130 milionů korun méně. Nárůst podle něj způsobily dva mimořádné odškodňovací případy. Loňská rekordní částka je součtem peněz, které ministerstvo na základě podaných žádostí přiznalo žadatelům samo, a peněz, které jim muselo vyplatit na základě rozhodnutí odškodňovacích soudů.

 

Výsledná suma 457,66 milionu korun, kterou stát vyplatil na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zahrnuje vedle samotného odškodného i úroky z prodlení či náklady řízení v soudních sporech.

„Toto navýšení hodnoty státem proplaceného odškodnění téměř přesně kopíruje dva mimořádně složité a rozsáhlé případy, které byly v rozhodném období uzavřeny,“ uvedl Vladimír Řepka. Ze zprávy odškodňovacího odboru, kterou má ČTK k dispozici, vyplývá, že jedním z těchto případů byl nárok společnosti O2. Soud jí přiznal odškodné 107,5 milionu korun kvůli vydání nezákonného rozhodnutí. Druhým případem byla podle Ministerstva spravedlnosti obdobná škodní událost, u které soud stanovil odškodné na 25,9 milionu korun.

K nejčastějším důvodům žádostí o náhradu škody patří trestní stíhání lidí, které soudy následně osvobodily, a nepřiměřená délka řízení v občanskoprávních věcech. „Obě tyto převažující škodní události jsou ve zpracovávané agendě zastoupeny stejnou měrou. Jedinými dalšími statisticky výrazněji zastoupenými událostmi jsou nesprávný úřední postup soudu,“ konstatoval také Řepka. Nesprávný postup spočívá ve špatném vyznačení doložky právní moci nebo v pochybení exekutora, který bez právního důvodu zadržuje prostředky získané od dlužníka.

Z dokumentu dále plyne, že s žádostí o odškodné se na Ministerstvo spravedlnosti loni obrátilo 2631 lidí, což je zhruba o 300 méně než předloni. Úřad vyřídil celkem 3151 žádostí, některé byly z předchozího období. Odškodné mimosoudně přiznal v 1472 případech.

Žadatelé, kterým ministerstvo nevyhoví nebo jim vyhoví jen částečně, se mohou obrátit na soud. Loni takto podali 1880 žalob, což je podle odškodňovacího odboru zhruba stejně jako předloni. Soudy loni ukončily 2048 těchto soudních sporů, přičemž 18 nárokům zcela vyhověly. Dalších 592 žalob bylo úspěšných zčásti. Žalobci tak uspěli z 29,7 procenta, což byla podle Ministerstva spravedlnosti mírně nižší úspěšnost než předloni.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay.com

Go to TOP