Zástupci právnických komor a spolků probírali využití AI i 2. právnický sjezd

Již třetí setkání zástupců právnických komor a spolků včetně zástupců Asociace právnických fakult se uskutečnilo v pátek 24. května 2024 v sídle Notářské komory ČR (NK) v pražské Apolinářské ulici. Kulatý stůl, jehož téma bylo „Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti – zaměřeno na notáře“, se – stejně jako předchozí jednání pořádané Soudcovskou unií a Exekutorskou komorou ČR – zaměřilo nejen na informace uvedených subjektů o problematice a problémech, které aktuálně řeší, ale také na stav příprav dalšího, v pořadí druhého, obnoveného Sjezdu českých právníků, jež se by měl uskutečnit v polovině května příštího roku.

 

Úvodního slova se ujal prezident hostitelské Notářské komory Radim Neubauer, který zároveň setkání moderoval. Ten nejprve přivítal vzácného hosta tohoto kulatého stolu, profesorku Alenu Mackovou z Právnické fakulty UK, a také čerstvého držitele ocenění Právník roku 2023 za celoživotní přínos českému právu čestného prezidenta NK ČR a předsedu Pražského sdružení Jednoty českých právníků Martina Foukala. Poté se věnoval problematice, kterou aktuálně řeší Notářská komora – první  z témat se týkalo protiprávního jednání v oblasti obchodu s virtuálními měnami a AML, další pak přestupkové pravomoci a spolupráce s Finančním a analytickým úřadem a nakoneci pak hovořil o profesní odpovědnosti notáře či zabezpečení notářských úschov.

Na snímku zleva: Alena Macková, Radim Neubauer a Martin Foukal.

Profesorka Alena Macková se ve svém příspěvku zmínila o několika tématech – o odpovědnosti společnosti ve vztahu k notářství, o zkušenosti notářů v postavení soudců a s tím souvisejícím potenciálem notářů působit jako smírčí instituce především při řešení rozvodové problematiky či úpravy porozvodových poměrů. Dotkla se i využití umělé inteligence v notářství. Podle ní nezní otázka, zda AI v notářství využívat, ale jak a kdy začít. Poukázala také na výzkum, který byl v nedávné době publikován v sousedním Slovensku, týkající se reformy pozůstalostního řízení. Své vystoupení zakončila námětem k využití studentských (rigorózních) prací v praxi.

Využití umělé inteligence v právních profesích se táhlo celým jednání jako červená nit. Dotkl se jej ve svém vystoupení – v němž nejprve hovořil o problematice vývoje systému odpovědnosti notářské profese v posledních 30 letech, etické rovině profese i požadavku na poskytování kompletního servisu každým notářem –i čestný prezident NK Martin Foukal.

Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík poukázal na aktuálně nesnadnou složitou pozici exekutorů v ČR, ale i na problematickou komunikaci s Českou národní bankou či komunikaci ve zástupci vlády ohledně exekutorského tarifu.

Profesor Radim Boháč z Právnické fakulty UK, který zastupoval Asociaci právnických fakult, ve svém příspěvku reagoval na své předřečníky, především na příspěvek k využití rigorózních prací či komplexnost notářské profese. Mluvil ale také o úrovni absolventů právnických fakult, finanční situaci vysokého školství či spolupráci komor a spolků.

Českou advokátní komoru na jednání u kulatého stolu zastupoval její místopředseda Ondřej Trubač. Ten kolegy seznámil s aktuálními tématy, která Komora řeší. V této souvislosti zmínil v první řadě problematiku advokátních úschov a s tím související návrh na prolomení bankovního tajemství pro účely kontroly ze strany Komory tak, aby banky byly povinny poskytnout jejímu kontrolnímu orgánu, tedy Kontrolní radě ČAK na její žádost informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy. Dále pak hovořil o nedávném setkání zástupců komor s předsedou vlády a postupu jednání ČAK týkající se chystané novely zákona o advokacii. V závěru svého příspěvku informoval také o novelizaci advokátního tarifu a souvisejícím připomínkovém řízení, přičemž otázka příslušných tarifů byla aktuálním tématem i u zástupců ostatních komor

Horkými tématy pro Unii podnikových právníků jsou podle člena jejího výkonného výboru Richarda Bačka jednak využití umělé inteligence a dále kybernetická bezpečnost, EEF a implementace legislativy EU.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra zahájil své vystoupení informací o probíhajícím auditu činností a profesí v rámci českého soudnictví, jehož výsledky by měly být známy na přelomu tohoto a příštího roku. Na tomto místě informoval doktor Karel Šimka, předseda NSS, o další vlně digitalizaci justice – dokončených modulech „insolvence“ a „správní soudnictví“ a probíhajících pracích na modulu „trestní soudnictví“.

 

 

Po této části setkání, zahrnující bohatou diskusi k elektronickému spisu a k práci jednotlivých subjektů s tímto médiem, pokračovalo jednání informací k blížícímu se druhému Sjezdu českých právníků.  Doktor Karel Šimka, který vede expertní skupinu tohoto sjezdu, přítomným sdělil, že v tomto okamžiku již má k dispozici poziční dokumenty jednotlivých zpracovatelských dvojic, které by se výhledově měly „přetavit“ v přípravné dokumenty, resp. následně pak v prezentace. Nyní je zásadní stanovit program společné části konference.

V závěru kulatého stolu se jeho účastníci shodli na přínosech setkání a na zájmu i nadále se pravidelně potkávat a navzájem si představovat témata, která jednotlivé komory a spolky aktuálně řeší.

Příští kulatý stůl by se měl uskutečnit v sídle České advokátní komory v září tohoto roku.

 

Redakce AD
Foto: redakce

Go to TOP