Web České advokátní komory slouží nejen advokátní veřejnosti

Aktualizováno

Nové webové stránky České advokátní komory mají ambici být užitečným a praktickým pomocníkem nejen advokátkám a advokátům, ale i širší veřejnosti, která na něj zavítá. Seznamte se s částí webu PRO VEŘEJNOST, která přináší praktické informace nejen o poskytování právní pomoci prostřednictvím určení advokáta.

 

S novým webem Vás seznamujeme prostřednictvím videí, která zveřejňujeme na Advokátním deníku, na www.cak.cz a na sociální síti LinkedIn.
Všechna videa jsou dostupná na Youtube kanálu ČAK.

Své podněty a připomínky pište na novyweb@cak.cz

 

 

 

 

 

Na co se můžete na novém webu těšit?

Především na samoobslužný portál, který je nazván Zabezpečená zóna Moje ČAK a je dostupný i přímo na adrese https://moje.cak.cz/.

Do portálu je možné se přihlásit přes login datových schránek, přes NIA a zároveň je implementováno i přihlášení přes BankID.

V tomto portálu jsou v této chvíli dostupné následující funkcionality:

 • přístup do Elektronické knihy úschov, vč. všech funkcí;
 • generování dokumentů: „Výpis ze seznamu advokátů, advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů“, „Potvrzení“ a „Osvědčení“ – vše opatřené elektronickou pečetí;
 • API pro informační systémy třetích stran – v současnosti pro zápisy do EKÚ a i pro stahování vygenerovaných dokumentů.

V brzké době se chystá nasazení dalších funkcionalit, kterými jsou např.:

 • rezervační systémy na návštěvu (průkazy, knihy o ověření pravosti podpisu);
 • správa údajů v seznamu advokátů;
 • přihlášky na semináře a školení;
 • „účet advokáta“ ve smyslu dat o poplatcích, fondech, pojištěních a pod.;
 • žádost o vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu;
 • přihlášky ke zkoušce způsobilosti;
 • žádost o zápis do seznamu advokátů;
 • žádost o pozastavení výkonu právní praxe;
 • platební brána.

Věříme, že problémů bude minimálně, avšak vzhledem k rozsáhlosti této akce je nelze vyloučit, a tak prosíme uživatele o shovívavost a spolupráci!

 

Vaše nápady, náměty, tipy na zlepšení nových webových stránek ČAK jsou vítány.

Na cokoli při jejich procházení a využívání narazíte, prosíme, dejte nám vědět
na e-mail: novyweb@cak.cz.

 

Vaše názory nás zajímají, s Vašimi náměty budeme pracovat!

 

Zejména advokátkám a advokátům nový web umožní využívat některé služby Komory bez nutnosti osobní návštěvy jejích poboček.

Jak jsme uvedli výše, do webu je integrovaný samoobslužný portál MOJE ČAK. Myšlenka na jeho vytvoření vznikla ještě před tím, než nabyl účinnosti zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Jeho zprovoznění na novém webu je tak odpovědí Komory na právo na digitální služby. Samozřejmě, počítá se s jeho rozšiřováním.

Zásadní obměnou prošel také Vyhledávač advokátů. Jeho nová modernější verze pomůže advokátkám a advokátům i v sebeprezentaci (fotografie u kontaktu, umístění na mapě apod.).

 

Odbor vnějších vztahů ČAK

Go to TOP