Sympozium Pes mezi paragrafy se uskuteční v červnu v Praze

Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium

Pes mezi paragrafy

 

Záštitu nad pracovním sympoziem převzali:

JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR

 

Kdy: 7. června 2024 od 9.00 do 13.00 hod.

Kde: Vysoká škola CEVRO, Jungmannova 28/17 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pracovní sympozium je zařazeno do VIII. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2024)

 

Záměrem pracovního sympozia je otevřít široký vějíř otázek souvisejících s právním zakotvením a pozicí psa – zvířete, „mazlíčka“, pomocníka a nejlepšího přítele člověka.

Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky:

Pojem psa v právu, vlastnictví, koupě a prodej, odpovědnost za škody způsobené psem a na psu, vodicí a asistenční psi, pes v obci i ve městě, legislativní pojetí množíren psů, ochrana psa proti týrání, veterinární právo a pes, pes a trestní právo, pes v soudní judikatuře, pes jako právní fenomén

 

Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář

Dále vystoupí:

doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.; MUDr. Jiří Dousek; JUDr. Alena Klimt; Mgr. Miroslav Krutina; JUDr. Zuzana Rennerová; JUDr. Hana Tichá; JUDr. Jana Traplová; Robert Zlocha a další právní odborníci.

K diskusi zveme členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupce ministerstev spravedlnosti, vnitra, zemědělství, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry, měst a obcí a kynologické veřejnosti

Sympozium moderuje JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva

 

Organizační informace

Časový harmonogram pracovního sympozia:

8.30– prezence

9.00–13.00 – pracovní sympozium (s přestávkami na kávu)

 

Informace o platbě: Vložné 1600 Kč (včetně DPH). Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 07061.

K účasti se lze registrovat na www.brainteam.cz/e-shop/konferencni-cinnosti nebo na e-mailové adrese peskova@brainteam.cz

 

Zdroj: brainteam.cz
Foto: archiv AD

Go to TOP