Navzdory intenzivním přípravám sněmu zabezpečuje Komora veškerou agendu

Ačkoli by se mohlo zdát, že česká advokacie nežije ničím jiným než diskusemi a prezentacemi kandidátů, kteří budou voleni do orgánů České advokátní komory na jejím 8. sněmu příští pátek 22. října, a aparát Komory nedělá nic jiného než že organizačně zajišťuje jeho zdárný průběh, opak je pravdou. Zaměstnanci Komory mimo přípravy zázemí sněmu a jeho hladkého průběhu, plní nadále své běžné pracovní úkoly a zabezpečují pro advokáty v plném rozsahu veškerou agendu.

 

Přesně v den sněmu, tedy 22. října, odešle odbor výchovy a vzdělávání pozvánky téměř dvěma stovkám uchazečům na složení písemné a ústní části advokátní zkoušky pro listopadové (22. – 24. 11.) a prosincové (6. – 7. 12.) termíny. „Odeslání pozvánky pochopitelně není jedinou prací, kterou v souvislosti se zkouškami máme, ale to asi připomínat nemusím,“ říká vedoucí odboru výchovy a vzdělávání Ing. Lenka Matoušková. Připomíná, že hned po sněmu, v úterý 26. října, čeká Komoru uspořádání písemného testu pro padesát koncipientů.

Už teď, v říjnu, je potřeba připravit vše potřebné i pro prosincové písemné a ústní zkoušky z mediace, ke kterým se přihlásilo 10 advokátů. V této souvislosti nelze nepřipomenout, že v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR je cca přes 150 zapsaných advokátů mediátorů a tvoří tak nadpoloviční většinu z celkového počtu všech zapsaných mediátorů. „Je to i tím, že Česká advokátní komora pomáhá advokátům-mediátorům zejména lektorskou činností členů sekce ADR v oblasti mediace,“ potvrdila v nedávném rozhovoru pro Advokátní deník JUDr. Martina Doležalová, předsedkyně sekce ADR, poradního orgánu představenstva ČAK.

Komora dále pokračuje v pořádání online seminářů pro advokátní koncipienty: „Denně to bývají dva i tři semináře, každého se zúčastní přes sto posluchačů,“ říká Ing. Matoušková. Namátkou uvádí i webináře a semináře pro advokáty v nejbližších dnech:

  1. 10. webinář ve spolupráci s Veřejným ochráncem práv na téma: Procesní opatrovnictví u lidí s duševním onemocněním (celá ČR)
  2. 10. seminář na téma Katastru nemovitostí – aktuálně, prakticky a v souvislostech (region Jižní Čechy).
  3. 11. seminář na téma Rozvod očima dítěte (Ostrava)
  4. 11. online seminář Pojištění profesní odpovědnosti – příklady z praxe (celá ČR)

Komora se podílí i na přípravě dalších vzdělávacích akcí, a to i s mezinárodním přesahem. Například online kurz Rady Evropy v programu Help Úvod do evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropského soudu pro lidská práva. Koncem listopadu se pak v Paříži uskuteční konference ČAK ve spolupráci s Asociací Masaryk na téma Alternativní řešení sporů (ADR). Až do 5. listopadu budou probíhat webináře o právních systémech evropských zemí, které organizují národní advokátní komory pod záštitou Nadace evropských advokátů (ELF) v rámci projektu LawyerEx.

Bližší informace o seminářích a dalších akcích jsou na webu ČAK v Kalendáři akcí, kde je možné se na ně i přihlásit.

Redakce AD
Foto: ČAK; canva.com

Go to TOP