Vztahy insolvenčního a dalších civilních řízení jsou tématem semináře JČP

Insolvenční svět vládne všem, stojí v názvu semináře Pražského sdružení Jednoty českých právníků, který se koná v pondělí 27. května 2024 v Justiční akademii v Praze 1. Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Hynek Zoubek a JUDr. David Vláčil seznámí jeho účastníky se základními pravidly a mechanismy vzájemných vztahů insolvenčního a ostatních civilních řízení se zvláštním přihlédnutím k pozůstalostnímu řízení.

 

Seminář

Insolvenční svět vládne všem: střet insolvenčního a ostatních civilních řízení (nalézacího, exekučního a pozůstalostního)

 

Termín: v pondělí 27. května 2024 od 9:00 do 14:00

Místo konání: Justiční akademie, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Seminář bude streamován.

Přednášející: JUDr. Hynek Zoubek, soudce Nejvyššího soudu, a JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu

 

Program

  1. Insolvenční řízení jako zvláštní druh civilní řízení
  2. Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení
  3. Vztah insolvenčního řízení a civilního řízení nalézacího a exekučního
  4. Dlužník jako dědic a účastník pozůstalostního řízení
  5. Dotazy, diskuse

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícím.

 

Účastnický poplatek: základní 1800 Kč, snížený 1200 Kč (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty)

 

Přihlásit se na seminář je možné pomocí formuláře ZDE nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účast na vzdělávací akci uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací lze získat na stránkách JČP https://jednotaceskychpravniku.cz/

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP