Ještě jste nezhlédli výstavu o Antonínu Kloudovi? Je čas to napravit!

Pokud se vydáte na májovou procházku Prahou, zastavte se na malou chvíli v sídle České advokátní komory na pražské Národní třídě 16. Zde máte možnost zhlédnout malou výstavu o osudech prezidenta Advokátní komory v Čechách JUDr. Antonína Kloudy, a také o osudech jeho synů a celé široké rodiny. Ti byli na podzim loňského roku zařazeni mezi osobnosti projektu Advokáti proti totalitě. Plným právem také předseda ČAK Robert Němec udělil svému předchůdci in memoriam zlaté advokátní vyznamenání.

 

Výstavu, která byla slavnostně otevřena 11. března 2024 a obsahuje unikátní materiály z historického archivu ČAK, můžete zdarma zhlédnout v Galerii 17. listopadu v sídle ČAK na Národní třídě 16, Praha 1, od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin.

 

A pokud ještě nejste rozhodnuti, třeba Vás k návštěvě inspirují následující řádky:

 

JUDr. Antonín Klouda (*1871 +1961) působil jako poslední předválečný (1934-1938) a první poválečný (1945-1948) předseda tehdejší Advokátní komory v Čechách. Své funkce v čele Komory se dvakrát vzdal, protože nechtěl kolaborovat nejdříve s nacisty, posléze s komunisty. Vzešel z opravdu chudých poměrů, ale svou houževnatostí a pílí se vypracoval poměrně záhy v uznávanou osobnost své doby. V době první republiky vybudoval úspěšnou rodinnou advokátní kancelář sídlící na pražském Malostranském náměstí. V ní postupně působili i tři z jeho pěti synů –  Jiří, VladimírVratislav. Nejstarší syn Ivan působil společně se svojí manželkou Ludmilou, rozenou Veselou, jako advokát v Benešově a syn Antonín mladší, i když také studoval práva, se vydal do světa uměleckého.

Antonín Klouda působil nejen jako advokát, ale také jako poslanec, senátor, místopředseda Národně socialistické strany a spolupracovník TGM a zejména Eduarda Beneše.

Během války významně, a to zejména materiálně, podporoval společně se svými syny odboj. Byli dokonce napojeni na skupinu Silver A, která měla za úkol radiové spojení s Londýnem, a na výsadek Anthropoid, jehož členové Jan Kubiš a Jozef Gabčík úspěšně provedli atentát na Reinharda Heydricha. V únoru 1943 byl Antonín Klouda za tuto činnost zatčen a deportován se svými syny do koncentračního tábora Osvětim a posléze Buchenwald. Pobyt v nelidských podmínkách koncentračního tábora přežil jen díky obětavé pomoci svých potomků. Prostřední z jeho synů, Vladimír, byl nacisty za svou odbojovou činnost v roce 1944 dokonce popraven.

Po návratu Antonín Klouda obnovil fungování vlastní kanceláře, stanul v čele Advokátní komory, avšak po únoru 1948 se své funkce znovu vzdal. Rodinná advokátní kancelář byla zrušena, výkon svobodné a nezávislé advokacie znemožněn. Rodina byla pronásledována, jeho syn Jiří byl v zinscenovaném politickém procesu v roce 1951 odsouzen na dvanáct let tvrdého žaláře. Antonín Klouda dožil v chudobě, ale stačil ještě sepsat své Paměti a dočkal se návratu syna Jiřího z komunistického vězení.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Redakce AD

foto: redakce AD

Go to TOP