Manuál účinného vyšetřování špatného zacházení nově i v češtině

V České republice platí zákaz špatného zacházení. Jeho obětí se mohou stát například lidé závislí na péči druhých nebo lidé z různých důvodů omezení na osobní svobodě. I podezření na špatné zacházení se má zvlášť pečlivě vyšetřovat. Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne podpory obětem násilí nechala Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP přeložit klíčové části manuálu OSN s názvem „Příručka k účinnému vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání“.

 

Příručku, označovanou také jako Istanbulský protokol, zpracovaly desítky právních, lékařských a forenzních expertů z celého světa. Vysvětluje zásady účinného vyšetřování a dává rady, jak v takových situacích prakticky postupovat. Podrobně se věnuje vedení rozhovoru s obětí, rozpoznávání a hodnocení medicínských důkazů a specifikům určitých zranitelných skupin, například dětí. „Zdravotníci  tam najdou souhrnné informace o dopadech mučení a jiného špatného zacházení na zdraví. Zjistí také, jak mají správně dokumentovat zranění a další následky špatného zacházení, aby jejich záznamy mohly sloužit při vyšetřování,“ popsal zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Vít A. Schorm. Právě veřejný ochránce práv u nás systematicky dohlíží na zacházení s lidmi omezenými na svobodě.

K naplňování standardů Istanbulského protokolu přihlíží i Evropský soud pro lidská práva při hodnocení, zda stát v konkrétním případu provedl účinné vyšetřování,“ vysvětlil vládní zmocněnec pro zastupování před tímto mezinárodním soudem Mgr. Petr Konůpka. Istanbulský protokol se využívá celosvětově. Kromě samotného vyšetřování také při vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu či při monitoringu nevládních nebo mezinárodních organizací.

Překlad vybraných částí do českého jazyka proto napomůže tomu, aby se i v českém prostředí manuál stal dostupnou a užitečnou pomůckou k odhalování známek zakázaného zacházení. A to jak pro zdravotnické pracovníky, tak i pro další odborníky, kteří přichází do styku především s lidmi omezenými na svobodě. Jsou to totiž právě místa omezení svobody, kde existuje zvýšené riziko zakázaného zacházení.

Znění přeložených částí příručky naleznete na tomto odkazu.

 

Kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti překlad dokumentu pořídila díky projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv“, spolufinancovaného dotačním mechanismem Norska 2014–2021 v programu Lidská práva.

 

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP
Foto: canva.com

Go to TOP