O žalobě EK kvůli zákonům regulujícím profese ČR ví, pokuta nyní nehrozí

O žalobě Evropské komise na Česko za to, že dosud nepřevedlo do svého práva směrnici o posuzování přiměřenosti profesních zákonů, úřady vědí, sdělil 25. dubna ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Pokuta Česku nehrozí při podání žaloby, ale až v případě, že by Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Česko pochybilo, a země nepřistoupila k opravě.

 

Podání žaloby k Soudnímu dvoru EU oznámila unijní exekutiva ve středu 24. dubna. Důvodem bylo, že Česko ani po opakovaných výzvách nesplnilo své povinnosti vyplývající z předpisu schváleného před šesti lety. Pokud české orgány ani v průběhu soudního řízení požadavku komise nevyhoví, může soud vyměřit Praze pokutu.

„Komise zatím pouze rozhodla o tom, že bude podána žaloba, k jejímu skutečnému podání dosud nedošlo. O věci víme a nyní čekáme, až skutečně dojde k podání žaloby, kde budeme hájit postoj ČR,“ sdělil Michal Šalomoun. Problematiku má na starosti ministerstvo školství. „Pokuta ČR nehrozí již v případě podání žaloby, ale teprve pokud by Soudní dvůr EU rozhodl, že máme něco špatně, a my bychom to následně neopravili,“ vysvětlil ministr.

Norma, kterou Evropská unie přijala v roce 2018, ukládá orgánům členských států, aby před přijetím nových pravidel pro výkon regulovaných povolání posoudily, zda jsou nezbytná a přiměřená. Profesí, které v Česku upravují zvláštní předpisy, jsou desítky, od učitelů přes lékaře po automechaniky.

„Česko nezajistilo, aby u všech opatření, na něž se vztahuje směrnice, zejména pokud jsou iniciovaná profesními sdruženími či parlamentními pozměňovacími návrhy, bylo předem provedeno posouzení přiměřenosti,“ uvedla komise ve zdůvodnění svého kroku. České orgány podle EK rovněž nezajistily dostatečné posouzení dopadu, který má na dané profese zavedení několika nových regulačních opatření najednou.

Brusel kvůli nedostatkům v plnění směrnice zahájil s Českem řízení v roce 2021, přes opakované výzvy však čeští zákonodárci požadované úpravy dosud nepřijali.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP