Do Právnické síně slávy letos vstoupil JUDr. Martin Šolc, bývalý prezident IBA

Původně se právníkem stát nechtěl, lákala ho poezie a divadlo. Až v posledním roce gymnázia ho jedna z profesorek přesvědčila, aby šel studovat něco jiného – a letos oslaví už 47 let od dokončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Za více než 40 let advokátní praxe se stal uznávaným odborníkem na právo obchodní a mezinárodní, zejména v oblasti fúzí a akvizic, jako odborník na M&A je respektován i v zahraničí, například ratingový portál advokátů Chambers jej opakovaně uvádí pro oblast M&A v nejvyšší kategorii Eminent Practitioner. Jeho práce byla oceněna v soutěži Právník roku v kategorii Obchodní právo. V pátek 12. května 2023 byl bývalý místopředseda a předseda ČAK, bývalý viceprezident a prezidenta IBA uveden do Právnické síně slávy. Při té příležitosti ho Advokátní deník požádal o krátký rozhovor.

 

 Pane doktore, proč jste se rozhodl stát právníkem, ale především proč jste volil právě oblast obchodního práva?

Původně jsem se právníkem stát nechtěl. Na střední škole bylo středobodem mého zájmu malé divadélko, které jsem založil s kamarádem a kde jsme inscenovali poezii americké beatnické generace. V posledním roce gymnázia mne přesvědčila jedna hodná paní profesorka, že mám studovat něco jiného než divadlo, a tak jsme došli k právu.

 

Jako první Středoevropan jste byl zvolen do funkce prezidenta Mezinárodní advokátní komory (IBA), vykonával jste ji v letech 2017–2018. Z pozice prezidenta IBA jste plánoval – vedle propagace myšlenky vlády práva – zasadit se o určité změny ve fungování organizace, například prosadit zvýšení dostupnosti konferencí a seminářů pro širší okruh posluchačů prostřednictvím online přístupů, zformovat pracovní skupinu se zaměřením na otázky bezpečnosti dat spravovaných advokáty. Podařilo se to realizovat?

V zásadě ano. Ale je těžké to hodnotit metodou ano/ne. Prosadil jsem vytvoření základních pravidel kybernetické bezpečnosti, ale hrozby na tomto poli se mění a zvětšují, takže problém nelze vyřešit navždy. Budování online pilíře IBA je možno označit za úspěch, i když narazilo na limity, především na zájem členů setkávat se (alespoň někdy) se svými kolegy osobně. V oblasti vlády práva se podařilo vytvořit pár nástrojů, které mohou ti, kdo chtějí s popularizací pomoci, využít. Například jsme udělali sérií krátkých videí, která obrazem a s určitou mírou nadsázky vysvětlují řadovému občanovi, proč je právě pro něj vláda práva důležitá. Spojujícím heslem těchto videí bylo: Pečuj o vládu práva, aby ona mohla pečovat o tebe.

 

IBA sdružuje 201 národních advokátních komor, včetně České advokátní komory, a přímo či prostřednictvím členství kanceláří více než sto tisíc individuálních členů, předpokládám, že fakt, že jste byl zvolen do funkce prezidenta IBA, vnímáte jako svůj největší profesní úspěch?

V určitém slova smyslu ano – byl jsem prvním prezidentem IBA ze střední a východní Evropy. Ale profesní úspěchy jsou širším pojmem než dosažené funkce. Moc nevím, jak poměřovat prezidentství v IBA nebo předsednictví ČAK na straně jedné, některé z akvizic, které jsem za více než 30 let od sametové revoluce realizoval, na straně druhé, a na straně třetí třeba to, že jsem se podílel na tom, že se z tříhlavé kanceláře, kterou jsem v roce 1990 založil, stala jedna z nejvýznamnějších kanceláří v zemi.

 

Již v minulosti jste získal titul Právník roku v oblasti obchodního práva, jste označován za předního odborníka pro oblast korporačního práva a fúzí a akvizic v ČR. Letos jste byl uveden do Právnické síně slávy, co to pro Vás znamená?

Ocenění si vážím, ale to, jestli jsem dobrý akviziční právník, bych raději nechal na klientech.

 

 

 

Děkujeme za rozhovor!

 

 

 

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Martina Šolce

 

Go to TOP