ÚS odmítl stížnosti MPM-Quality, šlo o zápis ochranných známek Prim

Ústavní soud (ÚS) odmítl tři stížnosti výrobce hodinek MPM-Quality z Frýdku-Místku, jenž usiloval o zápis několika různých ochranných známek Prim. Jde o součást dlouholetých sporů mezi MPM-Quality a firmou Elton hodinářská z Nového Města nad Metují na Náchodsku. Oba podniky nabízejí hodinky s označením Prim a hlásí se k československé výrobní tradici. Usnesení je dostupné v databázi ÚS.

 

Přihlášky ochranných známek zamítl Úřad průmyslového vlastnictví kvůli pochybnostem o dobré víře MPM-Quality. Firma přihlášky podala poté, co úřad zneplatnil její původní ochranné známky prakticky totožného znění a vyobrazení. Firma argumentovala tím, že v mezičase padl související rozsudek Nejvyššího správního soudu, který posloužil jako nový podklad pro nároky MPM-Quality.

Správní soudy ale žalobám nevyhověly. Vysvětlily, že když soudy přezkoumávají rozhodnutí úřadu, vycházejí ze skutkového a právního stavu, který platil v době, kdy úředníci rozhodnutí přijímali.

Firma MPM-Quality podala ústavní stížnosti, ve kterých se dovolávala například práva na zachování dobré pověsti a ochrany jména, práva vlastnit majetek, práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a práva na soudní ochranu.

Ústavní soudci stížnosti označili za zjevně neopodstatněné. Připomněli, že při posuzování dobré víry je nutné zohlednit všechny relevantní skutečnosti, v tomto případě také to, že firma Elton hodinářská i její právní předchůdci dlouhodobě, konzistentně a finančně nákladně budovali pověst označení Prim pro náramkové hodinky. MPM-Quality podle ÚS další okolnosti bagatelizuje, zdůrazňuje naopak ty, které svědčí v její prospěch.

„Izolované hodnocení jednotlivých skutečností je však v rozporu s ustálenou judikaturou ÚS, Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora Evropské unie; všechny okolnosti svědčící o (ne)dobré víře stěžovatelky je naopak třeba hodnotit komplexně a ve všech souvislostech,“ stojí v usnesení.

Zákazníci si nyní mohou koupit hodinky značky Prim od výrobce Elton hodinářská, který disponuje zapsanou obrazovou známkou Manufacture Prim 1949, o další zápisy usiluje. Na trhu jsou také výrobky MPM-Quality. Frýdecko-místecký podnik má podle databáze Úřadu průmyslového vlastnictví více platných známek s variacemi označení Prim.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP