Za pomoc obětem sexuálního násilí získala organizace proFem ocenění

Za svůj dvouletý projekt zaměřený na sociální inovace získala nezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí cenu Regiostars Awards. V kategorii Sociální a inkluzivní Evropa uspěla mezi 51 dalšími soutěžícími. ProFem začátkem roku 2024 otevřela první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku.

 

V oceněném projektu se organizace proFem zaměřila na inovaci svých služeb pro oběti a přeživší sexuálního násilí a jedním z výstupů byly také přípravné materiály pro unikátní a v Česku zatím zcela ojedinělé komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí PORT. Toto centrum se širokým zázemím a službami pro oběti násilí organizace úspěšně otevřela v lednu tohoto roku (odkaz). Představení výstupů projektu bylo také předmětem mini konference s názvem Podpůrné služby pro oběti a přeživší sexuálního násilí a jejich inovace, v rámci níž se 17. dubna setkali zástupci neziskové organizace proFem a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

 „Ceny REGIOSTARS jsou každoročním oceněním udělovaným výjimečným projektům financovaným EU. Jsem proto velmi ráda, že jedním z vítězů je i česká organizace proFem. Ukazuje to, že Evropská unie hovoří s obětmi domácího a sexuálního násilí a musí jim pomáhat. Nesmíme a nemůžeme tolerovat tak rozšířený jev, který je ve společnosti stále přítomem,“ řekla Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Díky projektu jsme mohli dva roky intenzivně pracovat na vylepšení toho, jak oběti sexuálního násilí prostřednictvím našich služeb podpořit, aby v jejich životě došlo k pozitivní změně: například v podobě snížení negativních dopadů prožitého traumatu nebo zlepšení jejich duševního zdraví. S těmito inovacemi našich služeb pak úzce souvisí vznik prvního komplexního centra pro oběti sexuálního násilí v Česku, jehož základy jsme právě díky projektu mohli položit. Centrem PORT reagujeme na kritické nedostatky v systému pomoci obětem sexuálního násilí a nabízíme v něm řadu služeb reagujících na akutní i dlouhodobé potřeby obětí pod jednou střechou,” popsala ojedinělý projekt ředitelka proFem Jitka Poláková.

 

Obranné mechanismy jako „zamrznutí“ jsou instinktivní, nelze si je vyčítat

Během projektu vyvinula organizace proFem i řadu dalších výstupů a nástrojů pro přímou práci s oběťmi a přeživšími, jako například pomůcku pro psychoterapii traumatu. Ta je využívána psychoterapeutkami během individuální i skupinové práce s oběťmi. Pomáhá klientkám porozumět vlastnímu prožívání, usnadňuje komunikaci o tématu a pojmenování konkrétních emocí, dopadů a reakcí na traumatickou událost.

„Pomůcka je pro naši psychoterapeutickou práci s oběťmi a přeživšími sexuálního násilí velmi přínosná a pomáhá klientkám porozumět složitým mechanismům, jako je zamrznutí. Mnoho našich klientek má pocity viny a říkají si, že se měly například více bránit. Proto je pro nás velmi důležité podporovat klientky v uvědomění a prožitku toho, že obranné reakce organismu jsou instinktivní a nikdo si je nevolí vědomě. A právě pomocí projektivní vizuální pomůcky se některá témata uchopí snadněji, přístupněji a na rovině prožívání srozumitelněji,“ vysvětluje vedoucí psychoterapeutických služeb v proFem Markéta Pekárková.

V oblasti podpory obětí sexuálního a domácího násilí pomohly výsledky inovativní práce organizace proFem získat nové finanční prostředky EU z Evropského sociálního fondu plus. V tomto novém projektu podpořeném částkou 2 961 619 Kč (z ESF; celkový rozpočet projektu vč. prostředků ze státního rozpočtu pak činí 3 859 541 Kč), který bude realizován až do roku 2025, se organizace zaměřuje na budování kapacit komplexního centra PORT a propagaci jeho služeb.

Hlavní informace o oceněném projektu jsou k vidění ZDE

Více jsme o Centru pro oběti sexuálního násilí PORT psali na AD ZDE.

 

Redakce AD
Foto: archiv proFem

Go to TOP