Právě se otevírá centrum PORT pro oběti sexuálního násilí, první takové v ČR

Centrum pro oběti sexuálního násilí PORT, první komplexní centrum svého druhu v České republice, které nabízí široké spektrum podpůrných služeb pod jednou střechou, se otevírá právě dnes 22. ledna 2024 na pražském Břevnově.  

 

Počet obětí sexuálního násilí přibývá, s nějakou formou tohoto násilí nebo obtěžování se setká každá druhá Češka. Místo, kde by oběti našli zázemí a komplexní pomoc v krizi na jednom místě však doposud v České republice chybělo.

Z naší dlouhodobé praxe víme, že mnoha obětem stojí v cestě za řešením jejich situace a zlepšením psychického stavu systémové překážky, stigma a hluboký nedostatek specializované podpory. Stávající služby jsou roztříštěné a odborníci, kteří je poskytují, mají často velmi nízké povědomí o sexuálním násilí a jeho dopadech. To pak vede k opětovné traumatizaci obětí a další újmě.” objasňuje motivace ke vzniku centra PORT Jitka Poláková, ředitelka proFem.

Lidé, kteří zažili sexuální násilí, se potýkají s dlouhodobými následky traumatu, jež ovlivňují jejich psychiku, emoce, ale také fyzické zdraví. Přesto se od nich očekává, že se zotaví v systému, který ovšem tyto skutečnosti nebere dostatečně na vědomí a neřeší individuální potřeby a situaci obětí. V systému pomoci jsou mezery a péče o oběti sexuálního násilí je bohužel stále nedostatečná.

Toto svého druhu první a doslova průkopnické centrum nabízí služby obětem sexuálního násilí i sexuálního obtěžování zaměřené na jejich aktuální, ale i dlouhodobé potřeby. Centrum PORT chce zvýšit kvalitu péče o oběti, snížit riziko retraumatizace a poskytnout obětem násilí vhodnou podporu pro proces uzdravování a vyrovnání se s prožitým traumatem. Tím se snaží přispět i ke zlepšení společenského porozumění a podpory obětí sexuálního násilí.

 

Citlivý přístup k obětem, respektování potřeb a komplexní služby na jednom místě

Komplexní centrum PORT nabízí strukturovanou a specializovanou podporu, široké spektrum služeb vycházejících z našich dlouhodobých zkušeností z přímé práce s oběťmi, odborných zdrojů i inspirace ze zahraničí, a také spolupráci s dalšími institucemi a aktéry v systému pomoci, až už jde o nemocnice či policii,” vysvětluje Jitka Poláková.

Centrum PORT nabízí především citlivý přístup k obětem, respektování jejich individuálních potřeb a tempa. Vyrovnávání se s dopady traumatu není snadné a musí vždy začínat pochopením a citlivou reakcí na potřeby a přání každé oběti. A právě služby centra PORT od základu mění způsob, jak obětem pomáhat.

V první řadě je příchozím nabídnuta krizová intervence, která pomůže s aktuálním řešením ve chvíli emočního vypětí, nesoustředěnosti oběti a často bezradnosti, jak postupovat dál. Zmapovat potřeby a naplánovat následující kroky v řešení situace pomůže pak sociální pracovnice, která se stává průvodkyní klientky na cestě ke změně a případně také k dalším službám centra PORT.

Zorientovat se v právech a právních cestách, které se klientce nabízí, pomůžeme právnička, která může zprostředkovat právní zastupování a doprovod k soudu, aby na proces nebyla klientka sama. Bezpečný prostor pro stabilizaci klientky by pak měl zajistit tzv. krizový pokoj až na sedm nocí.

K dispozici bude také individuální a skupinová terapie pro podporu duševní stability, porozumění vlastnímu emocionálnímu prožívání a zvyšování sebevědomí obětí.

Výslechová místnost pak nabízí realizovat policejní výslech oběti v bezpečném zázemí centra PORT, natočit s klientkou rozhovor, který citlivě a odborně povedou místní vyškolené pracovnice. Pokud se oběť rozhodne trestný čin nahlásit, může tento rozhovor sloužit jako důkaz. Přičemž důkazy, které se v centru citlivě a pečlivě shromáždí a uchovají, budou k dispozici bez nutnosti se ihned rozhodnout, zda chce klientka trestný čin nahlásit. Případnou nákazu pohlavně přenosnými nemocemi umožní zajistit testování, zároveň centrum poskytne prostředky a informace pro jejich léčbu.

 

Dostupnost specializovaných služeb je klíčová pro včasnou a dostatečnou pomoc obětem

Otevření centra PORT oceňuje i zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Mám velkou radost a děkuji týmu proFem, že tento náročný úkol dotáhl úspěšně do konce. V loňském roce bylo policii nahlášeno přes 900 případů znásilnění, dosud nejvíce v historii. Dostupnost specializovaných služeb, jako je centrum PORT, je zcela klíčová k tomu, abychom dokázali včas a odborně pomoci všem obětem,“ zdůrazňuje vládní zmocněnkyně.

„Moc bych si přála, aby podobná centra postupně vznikala v každém regionu. Bez silného politického závazku to ale nebude možné. Také proto potřebujeme ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která závazek zřizovat podobná centra pro oběti obsahuje,“ dodává Klára Šimáčková Laurenčíková.   

V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz právě na služby. Úmluva počítá se školením zdravotníků, policistů či soudců, se vznikem center s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Pracovat by se mělo také s násilnými osobami.

Zmocněnkyně dlouhodobě prosazuje zajištění větší prevence násilí, osvěty a samozřejmě také právě dostatečné následné péče. „O násilí je třeba mluvit včas, naučit děti i dospělé pracovat s vlastní agresí, naučit je, jak neposílat násilí dál, jak řešit konflikty nenásilnou cestou, to je přínos pro celou společnost,“ vysvětlila už dříve zmocněnkyně pro lidská práva. A k tomu všemu by ratifikace Úmluvy přispěla.

„Úmluva zavazuje smluvní státy k významnější pomoci obětem tak, aby tato pomoc byla všeobecně dostupnější. Hovoří kupříkladu právě o takových centrech, které jsme právě otevřeli. Míst, kde bude veškerá pomoc pro oběti ‚pod jednou střechou,‘ by mělo být mnohem více tak, aby jeho služby mohly využívat oběti z celého Česka,“ říká Petra Presserová, vedoucí právního oddělení proFem. „Ratifikace Úmluvy ze strany České republiky by navenek vyslala důležitý signál, že jsme připraveni se připojit k ostatním moderním státům, které ji už ratifikovaly,“ dodává.

 

Případy domácího a sexualizovaného násilí by měli soudit specializovaní soudci

Česká právní úprava prošla podle Petry Presserové za poslední roky výraznou změnou k lepšímu. „Přesto by stálo za to zaměřit se například na novější podoby násilí na ženách v kyberprostoru (např. čin nekonsezuálního šíření intimních materiálů, tzv. deep fakes apod.), účinnost a dostupnost ochranných opatření (vykázání, předběžné opatření proti domácímu násilí) nebo trestněprávní koncepci některých relevantních činů (např. revize trestného činu pohlavního zneužití, institut souhlasu poškozené s trestním stíhám v případě partnerského znásilnění, promlčení sexualizovaného násilí),“ říká vedoucí právního oddělení proFem. „Hlavní mezery však vnímáme spíše v praktickém naplňování právní úpravy. Praxe naznačuje, že když jde například o právo oběti na informace nebo ochranu před sekundární újmou, máme se dále v čem zlepšovat,“ upozorňuje.

„Máme za to, že by případy domácího a sexualizovaného násilí měli soudit specializovaní soudci a soudkyně. Proto považujeme aktuální snahu o zřízení specializovaných soudních senátů za chvályhodnou,“ říká Petra Presserová, podle níž lepšímu zastání před soudem také určitě pomohlo rozšíření práva na bezplatné zastoupení zmocněnce právě pro oběti domácího násilí a znásilnění. „Data poukazují na to, že soudy velkou část pachatelů znásilnění odsoudí k podmíněnému trestu. Také v těchto případech nezřídka přistupují k mimořádnému snížení trestů. Tuto tendenci nepovažujeme za odpovídající útrapám, bolesti a porušení lidských práv, které znásilnění představuje,“ zdůrazňuje Petra Presserová.

Kvůli útokům za dveřmi domovů přichází Česko ročně o miliardy korun, například kvůli pracovní neschopnosti a léčbě. Podle Kláry Šimáčkové Laurenčíkové stojí neřešení problematiky násilí víc než její řešení. Rostou rizika spojená s rozvojem psychických problémů, což má vliv na celou společnost. Podobných komplexních center jako je právě otevřený PORT by mělo být v republice daleko více.

Otevření komplexního centra PORT je teprve začátek a my v proFem pevně věříme, že se nám bude za podpory partnerů, donorů i spřízněných organizací a institucí dařit služby dlouhodobě udržovat a rozšiřovat dle potřeb klientek, a tím plnit společný závazek boje proti sexuálnímu násilí. A PORT bude tak inspirací a zdrojem know-how pro vznik dalších obdobných center napříč Českou republikou“, uzavírá ředitelka proFem Jitka Poláková.

 

 

Přehled informací:

Adresa: Břevnovská 1692/6, 169 00 Praha 6

Spuštění služeb pro oběti násilí: 22.ledna 2024. Služba sběru vzorků a testování nemocí bude spuštěna na přelomu února/března 2024. Spuštění služby krizového pokoje bude následovat.

Jak se objednat: telefonicky na čísle 608 22 22 77 každý všední den od 9 do 15 hodin, e-mailem na poradna@profem.cz

Krizová intervence bez objednání: Po, Út, Čt 9:00-18:00, St, Pá 9:00-15:00 (poslední klientku přijímá centrum PORT 30 min před koncem pracovní doby).

K využití služeb PORTu nejsou potřeba žádné žádanky. Služby poskytuje centrum diskrétně a důvěrně. Většinu služeb je možné využít i anonymně.

Další informace na www.profem.cz

 

Redakce AD
Foto: archiv proFem

Go to TOP