Covid-19: otázky a odpovědi pro zastupitele obcí

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka a čerstvá držitelka ocenění právník roku 2019 v oboru Správní právo odpovídá na dotazy, s nimiž se na ni v posledních dnech obracejí starostové a zastupitelstva obcí. 

Můžeme veřejnost zasedání zajistit jinak, technicky? Například monitory, mikrofony… 

Ano, odporučuje to i ministerstvo vnitra, ale narážíme opět na limit 30 osob. Osobně jsem zastáncem odložení zasedání zastupitelstev, jít cestou pracovních porad, spojených např. se zasedáními rady, která pak může i hlasovat, a zajistit základní chod obce či města. Všechny ostatní věci počkají.

Mohu v souvislosti s aktuálním děním odložit konání zastupitelstva města? Máme 21 zastupitelů, a obvykle se schází tak dvacet občanů. Jednal bych raději neveřejně. 

Situace je skutečně mimořádná, ale nezapomínejme, že i v ní platí jiné zákony. Tedy i zákon o obcích, tedy nelze svolat neveřejné jednání zastupitelstva. Ale protože situace je skutečně mimořádná a zákon s ní napočítá, lze si pomoci jinak. Zastupitelstvo se nemusí sejít bez zákonných následků až 6 měsíců. Tedy to, že se nesejde měsíc nebo dva nic neznamená, pokud se nemají projednávat neodkladné věci. S ohledem na to, že rozpočty jsou schváleny, z mého pohledu není nic tak nutné, aby projednáno být muselo ihned. Pokud chcete ale se zastupiteli probrat důležité věci, pak je přizvěte na pracovní jednání tady města, které je neveřejné, a tam rozhodujte o všem, co rozhodovat lze, a to je v podstatě většina operativních věcí. Pokud jde o malou obec, a nemáte radu, svolejte neveřejnou pracovní poradu zastupitelstva. Na všech těchto setkáních, pokud se na něčem shodnete, můžete udělat i jednoduchý zápis, na čem jste se shodli, byť to nebude klasické rozhodnutí. Rada samozřejmě může přijímat klasická usnesení.

Mohu čerpat z rozpočtu nákupy roušek a respirátorů, i když to v nich nemám schváleno, pro naše zařízení a pro seniory nebo rodiny s dětmi? Jsem starosta v obci bez rady. 

Můžete, a to v pravomoci rady, z kapitoly nejblíže danému určení; předpokládám, že nikdo podobný nákup následně nebude vytýkat, bude-li určen občanům obce. Lze se opřít mimo jiné o § 35 odst. 1 a 2 zákona o obcích, kdy obec má pečovat o zájmy občanů obce, mezi které patří i zdraví.

Mohu jako tajemník omezit pohyb úředníků po radnici, vzájemné navštěvování apod.? Jde mi o minimalizaci jejich styku.  

Můžete, a to klasickým pokynem nadřízeného. Porušení tohoto pokynu lze označit za porušení pracovní kázně s navazujícími důsledky. Osobně bych však volila kombinaci pokynu s vysvětlení, že jde o zachování hlavně jejich zájmu a ochrana před ojedinělou bezohledností některých z nich. Važme si práce úředníků v této době.

Může přijít na zastupitelstvo obce jeho člen, která byla v zahraničí? Nebo v tu chvíli nemůže vykonávat mandát?

Přednost má ochrana zdraví. Je-li tedy v karanténě po příjezdu např. z dovolené, nemůže pochopitelně vykonávat ani mandát, protože to znamená karanténu porušit.  Tedy pokud takový kolega přijde, máte plné právo ho požádat, aby jednání zastupitelstva opustil.

Pokud je starosta v karanténě, znamená to překážku, na jejímž základě dochází k tomu, že jej zastupuje místostarosta? 

Ano, přesně tak, je to jedna z forem nepřítomnosti starosty, kdy jeho pravomoci přebírá v plném rozsahu místostarosta.

Lze hlasovat namísto veřejně na zastupitelstvu elektronicky? 

Zákon nám zatím elektronické hlasování neupravuje, tedy nabízí se otázka, že ne. S jedním velkým ale – mimořádná doba žádá mimořádné přístupy. Nehlasovala bych o žádných věcech, které mohou počkat, ale pokud jde o to zjistit například okamžitý názor radních nebo zastupitelů na operativní věci, nebo na čerpání rozpočtu a nákup roušek apod., vůbec bych elektronické hlasování jako podklad pro rozhodnutí starosty nezavrhovala. Může to být velmi dobré vodítko pro starostu nebo radu města, aby se dozvěděli názor zastupitelů§,  i kdyby takto neformálním způsobem. Mimořádná doba žádá mimořádné přístupy, a to každý prostě v budoucnu bude muset pochopit.

Mohu zakázat z důvodu karantény činnost kontrolního výboru?

Zakázat činnost nemůžete, můžete jen doporučit, aby omezil svoji činnost, pokud nejsou nějaké velmi důležité body. Jinak je rozhodnutí na členech výboru, obec jim musí pro jejich práci vytvořit podmínky a v prostorách radnice je nechat jednat. Činnost orgánů veřejné správy není omezena.

Můžeme schválit na základ místních znalostí vlastní doporučení, co lidé mají a nemají dělat?  

Pokud hovoříme o doporučení, ne příkazu, můžete doporučit opravdu cokoli. Lidé to sice nemusejí v této poloze respektovat, ale může je to navést k jednání, které by je jinak nenapadlo. Samospráva ví většinou nejlépe, co ve své obci či městě je nejlépe eliminovat, a proto lze dané doporučení jen vítat.

Můžeme hradit z obecního rozpočtu roznášku jídla? Tedy najmout na to třeba studenty? 

Můžete. Na co radnice vynaloží peníze, je jen její rozhodnutí. Mějte na paměti jen zdraví studentů, jinak je jejich využití pro dobou věc jistě zcela v pořádku.

Můžeme zavřít radnici? 

Ne, veřejná správa musí fungovat. Můžete však striktně dodržovat úřední hodiny, a také můžete občany požádat, aby své návštěvy omezili, a projevili tak ohled k úředníkům a úřednicím, a to mimo jiné i kvůli právě vyhlášené celorepublikové karanténě.

 

Autorka Mgr. Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ působí jako advokátka.

Foto: Pixabay

Go to TOP