Občanskoprávní a obchodní kolegium NS posílí od 1. 4. Hana Polášková Wincorová

JUDr. Hana Polášková Wincorová je soudkyní od roku 2010. Od 1. dubna 2022 pak působila jako stážistka na občanskoprávním a obchodním kolegiu Nejvyššího soudu. Od 1. dubna 2024 je trvale přeložena k Nejvyššímu soudu.

 

JUDr. Hana Polášková Wincorová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a státní rigorózní zkoušku složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 pracovala jako advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek působila od roku 2005 jako advokátka s generální praxí. V roce 2009 krátce pracovala jako asistentka soudce na Vrchním soudě v Olomouci a poté působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Olomouci. Roku 2010 byla jmenována předsedkyní senátu Okresního soudu v Olomouci. V roce 2018 byla dočasně přidělena a od roku 2019 přeložena ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci, kde působila jako členka odvolacího senátu.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Nejvyšší soud

Go to TOP