Přepracovaný návrh advokátního tarifu se finalizuje

Advokátní tarif

 Přepracovaný návrh novely advokátního tarifu zpracovala během léta tohoto roku pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory. Návrh byl rovněž projednán se zástupci justice, kteří vnímají potřebu navýšení odměn a náhrad advokátů v souvislosti s ekonomickým vývojem, a to i s ohledem na zajištění dostupnosti právních služeb i v jednotlivých regionech. Jak Vás Advokátní deník informoval již dříve, podporu úsilí Komory o navýšení odměn vyjádřili například prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra, Mgr. Tomáš Foldyna, prezident Unie státních zástupců, nebo prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík.

„Díky novele dojde ke zvýšení odměn a náhrad advokátů za poskytování právních služeb. Toto zvýšení má zejména zohlednit míru inflace a růst nákladů od posledního zvýšení. Musíme nastavit adekvátní podmínky pro výkon této profese, která je nezastupitelnou součástí práva na spravedlivý proces,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., ocenil partnerský a vstřícný přístup Ministerstva spravedlnosti při dalším kole vyjednávání o novelizaci advokátního tarifu. „Předložený návrh představuje podle vedení Komory minimalistickou kompromisní variantu, která je výsledkem jednání, v němž byly zohledněny relevantní připomínky uplatněné v rámci připomínkového řízení. Vzhledem k tomu, že návrh byl projednán v pracovní skupině, v níž byli právě i zástupci soudů, předpokládáme nyní, že i za jejich podpory se tento návrh podaří uvést v život,“ uvedl.

Místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná připomíná, že navýšení advokátního tarifu je důležité nejen pro adekvátní odměňování obhájců ex offo, ustanovených zástupců poškozených, ale také pro spravedlivé náhrady nákladů řízení procesně úspěšným účastníkům. „Jen na okraj poznamenávám, že Komora byla přesvědčená, že se podaří schválit novelu advokátního tarifu s účinností od 1. 1. 2024, ale chápeme náročnost připomínkového řízení a věříme, že avizovaný termín 1. 7. 2024 bude již finální,“ dodala na závěr.

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com 

Go to TOP