Severomoravské regionální středisko ČAK vzdělává advokáty a koncipienty

Aktuální otázky insolvenčního řízení byl název dalšího semináře pro advokáty a advokátní koncipienty, který se uskutečnil 11. října 2019 v ostravském Clarion Congress Hotelu.

Provedení semináře se ujal zkušený lektor a odborník v oboru insolvenčního práva Mgr. Rostislav Krhut, soudce Krajského soudu v Ostravě, v tuto chvílí přidělený soudce k Nejvyššímu soudu ČR.

Osoba lektora a velice aktuální a potřebné téma přilákalo téměř 80 advokátů a advokátních koncipientů nejen ze severní Moravy, ale i jiných regionů.

Posledním seminářem, který Regionální středisko Severní Morava ještě do konce tohoto roku připravilo, je na téma Aktuální problémy exekučního řízení. Ten povede JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze. I tento seminář se uskuteční v Clarion Congress Hotelu Ostrava, 20. listopadu 2019.


Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel pro Severní Moravu

Go to TOP