Nejvyšší soud vydal ročenku s přehledem své rozhodovací a judikatorní činnosti

Již od roku 2015 vydává Nejvyšší soud (NS) pravidelně svou ročenku, v níž jsou uvedeny informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za předchozí rok.

 

V ročence se například dozvíte, že roce 2023 se soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia podařilo snížit průměrnou délku civilního dovolacího řízení. Naleznete zde také statistiky, seznamy soudců a vybraná rozhodnutí, která kolegia považují za nejdůležitější.

Ročenka též mapuje vnitrostátní i zahraniční vztahy Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu.

 

Ročenka Nejvyššího soudu_2023

 

Zdroj: NS
Ilustrační foto: archiv NS

 

Go to TOP