Úlevu u záloh na sociální pojištění by chtěli autoři návrhu projednat zrychleně

Úlevu u záloh na sociální pojištění pro nové podnikatele by předkladatelé novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, chtěli projednat v Poslanecké sněmovně ve zrychleném režimu tak, aby změnu plánovanou k 1. lednu 2025 mohli v předstihu zohlednit lidé uvažující o vstupu do podnikání. Těch je každoročně 60 000 až 70 000. Autor návrhu Vojtěch Munzar ve čtvrtek 21. března řekl, že poslanci by měli návrh projednat na schůzi začátkem dubna. Předpis, který má ulevit zejména mladým podnikatelům v prvních měsících podnikání, předjednal vedle příslušných ministerstev s opozičními poslanci. Projednání v prvním čtení by znamenalo postoupení novely Senátu bez pozměňovacích návrhů.

 

Začínající podnikatelé by podle novely, kterou podepsali zástupci všech pěti vládních stran, nemuseli hradit zálohy na sociální pojištění v roce zahájení činnosti a v následujícím roce. Celou částku by odvedli při ročním zúčtování. Odpadlo by zároveň penále z případného dluhu na zálohách. Za začínající podnikatele by se podle novely považovali i ti bývalí, kteří neprovozovali samostatnou výdělečnou činnost nejméně pět předchozích let. Opatření by se nevztahovalo na podnikatele, kteří se přihlásili u finančního úřadu ke vstupu do paušálního režimu.

Návrh podle Munzara vychází z obdobných úlev pro začínající podnikatele v evropských zemích. Původně jeho předkladatelé uvažovali i o úlevě v platbách zdravotního pojištění, protože ale jde o příjem pojišťoven, ukázala se tato cesta jako moc komplikovaná.

Výpadek příjmů státního rozpočtu v prvním roce účinnosti novely předkladatelé odhadli na 1,3 miliardy korun a v druhém roce na 2,5 miliardy korun. „Od třetího roku nebude mít opatření dopady na příjmy státního rozpočtu. Jedná se o posun příjmů v čase,“ uvedli v důvodové zprávě.

Příjmy podnikatelů po zahájení činnosti mohou být podle předkladatelů novely nízké a přiměřené výše mohou dosáhnout po několika měsících. Navzdory tomu musejí tito lidé hradit zálohy na sociální odvody. Podle průzkumu citovaného Munzarem odrazují vysoké náklady na zřízení podnikání od tohoto kroku až 43 procent mladých lidí. Novela podle něj sníží vstupní náklady podnikání a pomůže mladé lidi motivovat.

Záloh na zdravotní pojištění se předloha netýká. Předkladatelé poukazují na to, že jde o příjmy zdravotních pojišťoven a pro čerpání zdravotní péče je nutné, aby i začínající podnikatelé do systému pravidelně přispívali.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP