Vyberte si z pestré nabídky dubnových seminářů ČAK v Praze!

Praha je na jaře krásná, tak proč si nevyhradit jeden den na cestu do hlavního města, při které můžete spojit  příjemné s užitečným – po dopoledním

Praha je na jaře krásná, tak proč si nevyhradit jeden den na cestu do hlavního města, při které můžete spojit  příjemné s užitečným – po dopoledním semináři v Myslíkovce zbude ještě dost času na procházku po Starém Městě nebo po Petříně… Na duben pro Vás Česká advokátní komora připravila hned několik zajímavých témat, je tedy z čeho vybírat – v nabídce jsou například Novela zákoníku práce a její první praktické dopady, Novinky v civilním řízení soudním či Právo na odškodnění nezákonného trestního stíhání. Kromě prezenčních akcí tu najdete i jeden webinář – Nájem bytu a nebytových prostor. Neváhejte s přihlašováním, po Velikonocích už by mohlo být pozdě!

 

Novela zákoníku práce – první praktické dopady novely

Termín konání: čtvrtek 4. dubna 2024 od 9 do 12 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město

Lektor: JUDr. Petra Sochorová, Ph.D., advokátka s dlouhodobou specializací na pracovní právo, diverzitu, compliance a interní investigace.

Anotace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která implementuje směrnice EU, upravuje homeoffice a digitalizaci, a přináší změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH, nebo 520 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 28. března 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Novinky v civilním řízení soudním

Termín semináře: čtvrtek 11. dubna 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město

Lektor: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR Anotace: přednáška bude zaměřena zejména na poslední novely občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a na komentáře k aktuální judikatuře Ústavního soudu týkající se civilního procesu.

Obsah semináře

– aktuální stav civilně-procesní úpravy a poslední novely procesních předpisů;

– změny týkající se předběžných opatření;

– procesní (i hmotněprávní) ochrana nezletilých dětí (novela č. 192/2021 Sb.);

– několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem a práci s jeho judikaturou;

– ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení);

– právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení;

– poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení;

– doručování soudních písemností a jak komunikovat se soudem (a soudcem);

– zákonná koncentrace řízení a její důsledky;

– dokazování a právo na spravedlivý proces;

– ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí;

– nákladové rozhodování Ústavního soudu;

– aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Cena semináře (vložné): 1100 Kč včetně DPH, nebo 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Právo na odškodnění nezákonného trestního stíhání

Termín konání: čtvrtek 25. dubna 2024 od 9 do 13 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město

Lektor: Mgr. Pavel Kohút, advokát, externí doktorand na Katedře občanského práva PF UK v Praze

 

Anotace

Cílem semináře je seznámit účastníky s teoretickými základy práva na odškodnění nezákonného trestního stíhání a nastínit postřehy z praxe. Okrajově seznámit účastníky s dalšími možnostmi odškodnění trestního řízení – nepřiměřená délka řízení, nezákonná vazba, nezákonné zajištění majetku.

Dílčí témata

Podstata nároku na odškodnění nezákonného trestního stíhání. Kdo může žádat? Fyzická i právnická osoba. Co může žádat? Nemajetková újma, náhrada nákladů obhajoby, ušlý zisk. Odškodňovací praxe – výše odškodnění. Praktické postřehy při zastupování klientů v řízení o odškodnění. Tvrzení o újmě, dokazování, promlčení, náklady řízení. Nepřiměřená délka trestního řízení. Nezákonná vazba. Nezákonné zajištění majetku. Nezákonné omezení osobní svobody.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH, nebo 520 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 18. dubna 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Online seminář

Nájem bytu a nebytových prostor – Aktuální judikatura NS ČR

Termín konání: pondělí 29. dubna 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: online – aplikace Cisco Webex

Lektorka: JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z pohledu judikatury Nejvyššího soudu, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání.

Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází zejména z judikatury Nejvyššího soudu.

 

Program semináře

❖ Nájem bytu a domu ➢ předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran ➢ nájemní smlouva – náležitosti, forma ➢ nájemné, úhrada za služby – výše – prodlení, výše úroků z prodlení – zvyšování – jistota ➢ úpravy bytu ➢ bydlení dalších osob ➢ skončení nájmu – prolongace – přechod nájmu – smrt nájemce – výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu, vyklizení) ➢ družstevní byt

❖ Nájem prostor za účelem podnikání ➢ účel nájmu ➢ práva a povinnosti stran ➢ skončení nájmu – na dobu určitou – na dobu neurčitou – výpovědní doba – výpověď, námitky, přezkum oprávněnosti ➢ náhrada za převzetí zákaznické základny

❖ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

 

Cena semináře: 1100 Kč včetně DPH, nebo 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Více informací získáte u p. Marie Knížové, tel. 273 193 251.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

  

Go to TOP