TŘ při uplatňování soukromoprávních nároků: zapojte se do průzkumu!

Setkáváte se ve své praxi s nadužíváním / zneužíváním trestního řízení při uplatňování soukromoprávních nároků? Chtěli byste se – společně s dalšími právními profesemi – podílet na zvyšování důvěryhodnosti justice v očích veřejnosti? Pomozte zmapovat výše uvedený problém a zapojte se do online průzkumu!

 

Pracovní komise k posílení důvěry ve fungování justice, zřízená ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., realizuje online průzkum – expertní šetření k problematice jevu, pracovně nazvaného „nadužívání/zneužívání trestního řízení při uplatňování soukromoprávních nároků“. V současné fázi jde především o zmapování rozsahu tohoto jevu, který vede ke zbytečnému zatěžování systému trestní justice a někdy může přispět k nerovnosti mezi stranami soukromoprávního sporu. Kromě advokátů se tohoto šetření účastní též policisté, státní zástupci a soudci.

 

Je velmi vítáno zapojení do průzkumu jak těch advokátů, kteří se mohou s nadužíváním/zneužíváním trestního řízení při uplatňování soukromoprávních nároků setkat v roli obhájce ve věcech trestních, tak i těch, kteří zastupují strany v civilním řízení ve věcech, v nichž mohou být při uplatňování soukromoprávního nároku využity výsledky takového nadužívání/zneužívání (např. v podobě návrhu důkazu trestním spisem z takové trestní věci).

 

Průzkum probíhá online.

Stručný dotazník k expertnímu šetření je k dispozici ZDE.

Instrukce k vyplnění dotazníku (včetně definice pojmu „nadužívání/zneužívání trestního řízení při uplatňování soukromoprávních nároků“) naleznete ZDE.

 

Tato forma zaručuje naprostou anonymitu respondenta, tedy není možné zjistit, kdo jaké odpovědi odeslal. Otázky, věnované profesnímu zaměření a délce praxe, slouží jen k získání přehledu o souboru respondentů!

 

Průzkum bude probíhat do 24. 3. 2024.

 

Zdroj: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP