Návrh zákona o zástupcích státu ve firmách vláda zřejmě odmítne

Návrh zákona o zástupcích státu v obchodních společnostech, který předložili poslanci SPD, narazil v připomínkovém řízení na nesouhlas ministerstev a dalších institucí. Podle návrhu stanoviska na vládním webu ho zřejmě odmítne i vláda jako celek. Zákon má především uložit zástupcům státu v orgánech společností povinnost, aby vždy hájili zájem státu. Museli by museli dodržovat pokyny toho úřadu, který v dané společnosti vykonává majetková práva. Pokud by takový pokyn vydala vláda, měl by přednost.

 

Předkladatelé svůj návrh zdůvodňují hlavně nezbytností výslovně upravit zmíněnou povinnost. Tuto povinnost podle nich jen okrajově zmiňuje zákon o státní službě. Podle vlády je však návrh v mnoha ohledech problematický a lze ho považovat za nadbytečný.

Vláda poukazuje v první řadě na to, že z návrhu zákona jednoznačně nevyplývá, na jaké veškeré situace má dopadat. Podle vlády také zasahuje do koncepce dané zákonem o obchodních korporacích. To zejména v tom směru, že je jen těžko představitelné, aby někdo při výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace sledoval primárně jiný zájem, než zájem této obchodní korporace, uvádí návrh stanoviska vlády. Podle něj také narušuje daný standard péče řádného hospodáře.

Vláda připouští, že zákon o státní službě, služební zákon, ukládá povinnost státnímu zaměstnanci zvolenému a vyslanému služebním orgánem do řídících a kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, prosazovat zájmy státu. Tím však nesmí být odůvodňováno porušení pravidel péče řádného hospodáře ve smyslu zákona o obchodních korporacích, dodává návrh stanoviska.

Stejně se vyjádřila například Hospodářská komora ČR, která k návrh zaujala negativní stanovisko. Komora upozorňuje, že návrh zákona jde proti zásadě péče řádného hospodáře a přímo přikazuje zástupcům státu v některých případech jednat proti zájmům korporace.

Poslanecká předloha počítá i s tím, že stát by zákonem mohl stanovit vybrané hlavní cíle a nástroje hospodářské politiky ve vymezené oblasti. Zástupce státu v orgánech společnosti by pak musel tyto cíle prosazovat. Pokud by stát svoji hospodářskou politiku v nějaké oblasti stanovil zákonem, měli by menšinoví akcionáři firem právo převést svůj podíl na stát. Proti obvyklé ceně by měli dostat osm procent navíc. Ani s tímto pravidlem vláda nesouhlasí. Poukazuje na to, že podle zákona o majetku státu smí stát nabývat majetek nejvýše za cenu rovnající se ocenění podle zákona.

Návrh zákona obsahuje i povinnost člena orgánu korporace, která vyrábí elektřinu a v předchozím roce jí vyrobila víc než 5000 gigawatthodin. Podle něho by musel prosazovat, aby tato společnost dodávala elektřinu přednostně a přímo na území ČR dodavatelům elektřiny pro spotřebitele v tuzemsku. Její cena by nesměla obsahovat nepřiměřený zisk. Hospodářská komora ČR však varuje, že tato některá ustanovení týkající se energetiky jsou v rozporu s evropskými předpisy a s pravidly liberalizovaného trhu s elektřinou.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP