Kdo je autorem děl vytvořených umělou inteligencí? Odpověď hledejte v BA č. 3

Jak řešit problematiku autorských práv k dílům vytvořeným generativní umělou inteligencí? Odpovědi na tuto otázku v článku Petra Prchala i řadu dalších zajímavých odborných příspěvků najdete ve třetím letošním čísle Bulletinu advokacie, které právě vychází.

 

 V rubrice Články tak dále mj. najdete i zajímavý příspěvek Aleny Tibitanzlové Trestný čin svěření dítěte do moci jiného a problematika náhradního mateřství, který z hlediska použití právní kvalifikace rozebírá medializovanou kauzu Kliniky profesora Feskova, spojenou s kontroverzní problematikou náhradního mateřství.

Na veřejně diskutované téma – návrh Národní ekonomické rady vlády na zavedení možnosti propuštění zaměstnance bez udání důvodu – reaguje i následující článek Jana Březiny Výpověď daná zaměstnavatelem bez udání důvodu, jenž analyzuje švýcarskou a rakouskou právní úpravu, které zaměstnavateli vypovědět pracovní poměr bez udání důvodu umožňují, porovnává je se současnou českou právní úpravou a navrhuje, jak případně výpověď bez udání důvodu do českého práva citlivě implementovat.

Inspiraci pro změnu německým právem a jeho postupy z hlediska hmotného i procesního práva pak čtenáři najdou v článku Floriana Eichela Pokračující škoda a promlčení v německém právu.

Poslední článek, na který bychom rádi upozornili, se kriticky věnuje rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1172/2022, který se zabývá otázkou možné valorizace vnosů při vypořádání SJM a jehož autor Vladimír Muzikář v něm navázal na rovněž kriticky zaměřený příspěvek Moniky Bernardové Valorizace vnosů při vypořádání SJM a tzv. „nepravá zakrytá mezera v právu“, který vyšel v Bulletinu advokacie č. 7-8/2023.

V rubrice Z judikatury pak byste jistě neměli přehlédnout dva navazující nálezy Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 2137/23sp. zn. IV. ÚS 2334/23, které se týkají odměny advokáta za výkon zmocněnce poškozených v trestním řízení.

V rubrice Z advokacie pak mj. najdete i stručný přehled o loňském dění v mezinárodních organizacích (CCBE, IBA, UIA, FBE, ECBA, AIJA), na jejichž činnosti se ČAK prostřednictvím svých zástupců již řadu let aktivně podílí.

Všichni, kteří si již zakoupili (nebo si ještě zakoupí) vstupenky na 18. ročník slavnostního galavečera Právníka roku, se pak v BA č. 3 dočtou, na jaký program se tedy mohou až do večera 17. května těšit. V rubrice Aktuality rovněž najdete informace o sice již patnáctém, ale letos velmi inovovaném ročníku Zákona roku; zájemci o hlasování v tomto etablovaném projektu tak mohou učinit rovnou ZDE.

Redakce BA/AD

 

Foto: canva.com

Go to TOP