Ženy v advokacii: pohled zástupkyň vedení České advokátní komory

V pátek 8. března si připomínáme Mezinárodní den žen, svátek, jehož primárním cílem bylo v prvopočátku přitáhnout pozornost na otázky

V pátek 8. března si připomínáme Mezinárodní den žen, svátek, jehož primárním cílem bylo v prvopočátku přitáhnout pozornost na otázky rovnoprávnosti mužů a žen, práva na reprodukci, na bezpráví a násilí páchané na ženách. Od roku 1975, kdy svátek uznala Organizace spojených národů, se připomíná jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Na rozdíl od prvních právniček, které byly v naší zemi promovány před více než 100 lety, řeší aktuálně většina žen v advokacii nejen ta původní, ale i trochu jiná témata… Na to, jak se dnes žije advokátkám, které jsou navíc ve vedoucích funkcích, se Advokátní deník zeptal u příležitosti MDŽ členek vedení Komory – Moniky Novotné, Michaly Plachké a Hany Gawlasové.

 

1. Kdo byl nebo je Vaším vzorem, ať už v osobním či profesním životě? Byla/je mezi Vašimi vzory i nějaká žena?

2. V České republice ještě stále není dost žen ve vrcholových funkcích. Vy jste členkou představenstva instituce zastupující jednu z justičních profesí, tedy poměrně výjimečné skupiny lidí. Jak vnímáte spolupráci se svými mužskými kolegy v představenstvu, příp. dalších orgánech ČAK? Domníváte se, že ve své činnosti musíte vynaložit víc úsilí než muži?

3. Jak se Vám daří skloubit osobní a pracovní život? Zbývá Vám čas na nějaké koníčky?

4. Jaké jsou Vaše plány pro nebližších dva roky? Budete se v příštích sněmovních volbách opět ucházet o post ve vedení Komory?

 

 

JUDr. Monika Novotná
místopředsedkyně ČAK

1. Pro mě jsou důležitými vlastnostmi odvaha, soucit a snaha hledat pravdu a spravedlnost. Proto mezi osobnosti, které mě inspirují, patří, pokud jde o advokátky, paní JUDr. Dagmar Burešová. Nejen pro její boj za paní Palachovou, ale i za její odhodlání a odvahu, se kterými zastupovala disidenty v pracovněprávních sporech. Tím hlavním vzorem v advokacii je však muž, pan JUDr. Zdeněk Dítě, který byl mým školitelem a který mě k advokacii přivedl. Jeho obhajobu uměním v řízení proti členům Plastic People považuji za geniální.

2. Já jsem o tom takto nikdy neuvažovala. S kolegy i kolegyněmi v představenstvu se mi pracuje skvěle a věřím, že toto hodnocení je vzájemné. Ve vlastní praxi se mi vždy osvědčilo, když byly týmy namíchané, teď nemyslím jen ženy a muži, ale i zkušenější a mladí, nebo ti, co raději píší, a ti, co raději mluví. Pokud se mluví o tom, že ženy musí vynaložit více úsilí na dosažení určité pozice, myslím, že je to z minulosti spojené s určitým předsudkem, který bych mohla shrnout do věty: „Dělej si tu kariéru, když chceš, ale děti a domácnost musí mít vždy přednost.“ To ale u dnešní mladé generace již neplatí, možná proto, že řada mladých mužů má maminky, které byly úspěšné, a proto vnímají jako zcela samozřejmé, že úspěch v profesi chce mít i jejich partnerka. Pravdou je, že ženy, které plánují mateřství nebo mají malé děti, ve většině případů přeruší na nějakou dobu kariéru a zůstanou s dětmi doma. Věřím však, že je to proto, že je to jejich volba, že se chtějí svým dětem věnovat. A taky věřím, že až nazraje čas, umožní jim jejich partneři i kolegyně a kolegové návrat k jejich profesi.

3. To by bylo hodně smutné, kdyby nezbylo. Mám štěstí, že se věnuji profesi, která mě baví, ale to neznamená, že nemám čas na rodinu, cestování, knížky nebo filmy a divadlo. Je pravda, že s dospělými dětmi to jde snáz, než v době, kdy byly malé.

4. V nejbližších měsících bychom měli dokončit naše úsilí o novelu zákona o advokacii i advokátního tarifu. Novela zákona o advokacii je již v Poslanecké sněmovně a pokud bude schválena (a já věřím, že ano), pak přinese tři důležité změny. Tou první je posílení důvěrnosti vztahu advokáta a klienta zavedením institutu advokátního tajemství, který zajistí nedotknutelnost informací, které si vyměňuje klient s advokátem. Druhá změna se týká možnosti uspořádat sněm ČAK hybridní formou, tedy prezenčně i online, a prostřednictvím aplikace i hlasovat o usneseních sněmu a volit do orgánů ČAK. Třetí změna reaguje na problémy těch, kteří nemohou vykonávat koncipientskou praxi na plný úvazek. To jsou především rodiče malých dětí nebo doktorandi. Těm by měl být umožněn výkon koncipientské praxe se zkráceným úvazkem.

Souběžně s tím nyní vybíráme i dodavatele IT řešení pro online sněm.

Vedle toho bych ráda věnovala svůj čas i řešení dalších problémů běžných advokátů. Jde o posílení bezpečnosti advokátních úschov a tím i posílení dobrého jména všech poctivých advokátů. Vedle připraveného manuálu pro advokátní úschovy, který předkládám ke schválení březnovému představenstvu, jde i o přípravu srozumitelného shrnutí práv klienta u advokátních úschov, které bude následovat.

Pečlivě sledujeme i problémy zmocněnců poškozených a obhájců ex offo v souvislosti s krácením jejich odměn. Uvidíme, zda posun v praxi zajistí poslední jednání na Ministerstvu spravedlnosti tento týden, nebo zda bude nutné učinit další kroky.

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M.
místopředsedkyně ČAK

1. V mém profesním i osobním životě mě ovlivnilo mnoho osobností. Doma to byla kombinace velmi pracovně zaměřeného táty ve spojení s rodinně zaměřenou maminkou. Snažím se převzít to nejlepší z obou jejich světů a přístupů.

V právním světě to pak byla řada zajímavých osobností. Vedle známých jmen české právní scény jsou to často i inspirativní dámy, o kterých veřejnost tolik neví, ale jejich každodenní boj za o něco lepší právní prostředí, kolegialitu, za jejich klienty a spravedlnost, za současného žonglování osobních povinností a závazků je pro mě nekonečným zdrojem inspirace. Jsem neskutečně ráda, že takových zajímavých osobností mám kolem sebe tolik. Učím se od nich, motivuji a inspiruji, a moc ráda bývám v jejich společnosti.

2. Stejně jako právničky na většině pozic se člověk samozřejmě i zde potýká s výzvami, které jsou specifické pro práci v převážně mužském prostředí. Myslím, že s tímto jsme do toho ale tak trošku šly. A že už nám v mnohém vyšlapaly cestu inspirativní a silné ženy, které přišly před námi. A vnímám jako naši současnou povinnost pracovat na tom, abychom to vnímání a očekávání zase ještě o kus posunuly. Nevěřím, že k tomu nezbytně potřebujeme negativní přístup nebo přesné kvóty. Myslím, že nejlépe ty zbývající předsudky ženy kolem nás boří tak, že jsou jednoduše příliš dobré na to, abychom je mohli ignorovat. A jsem ráda, že se to tolika z nich daří.

Spolupráce s mužskými kolegy v představenstvu a dalších orgánech Komory je většinou konstruktivní a obohacující. Občasné složitosti vnímám jako výzvu a příležitost se učit a posouvat.

3. Skloubit osobní a pracovní život je neustálá výzva, kterou, věřím, řešíme všichni. Přidat si k pracovnímu nasazení ještě činnost v rámci Komory je samozřejmě výrazným zásahem do osobního času.

I přes náročný pracovní režim se snažím vyhradit si čas na to, co je pro mě v soukromí nejvíce důležité. První příčky zabírají má sedmiletá dvojčátka, se kterými trávím veškerý svůj nepracovní čas bezkonkurenčně nejraději. Hned v těsném závěsu jsou další členové rodiny a blízcí kamarádi. Čas na vlastní koníčky a na relaxaci se snažím najít co nejvíce, byť to není úplně jednoduché. Sport, kreativní koníčky nebo pobyt v přírodě tak většinou kombinuji právě s časem s dětmi, kamarády a rodinou. Ale jednou za čas potřebuji být chvíli úplně sama. To si nejlépe srovnám myšlenky a dobiji energii na všechny další aktivity.

4. Chtěla bych se dále zaměřovat zejména na tři oblasti. V první řadě na základní otázky. Těmi jsou práce na co nejlepší komunikaci komorových témat, její větší otevřenosti, modernizaci a digitalizaci, či přispění ke změnám pro spravedlivé odměňování advokátů.

V druhé řadě na témata související s vytvářením lepšího právního prostředí pro kolegy, například formou akcí a přístupů, které podporují inspirativnější a kolegiálnější vztahy nebo přímější vztah s Komorou. Neméně pak zaměřením na otázky, které jsou podstatné pro výkon advokacie kolegů z regionů, advokátních rodičů, začínajících advokátů či vytváření příznivějšího prostředí pro kolegy, kteří chtějí našemu právnímu prostředí různými způsoby pomáhat.

Ve třetí, nijak méně důležité řadě, pak jde o přístupy a projekty, kterými jako advokáti můžeme něco vracet společnosti. Například iniciativy jako jsou Advokáti do dětských domovů a do škol, zvyšování všeobecného právního povědomí nebo zapojení do pomoci při různých složitých událostech.

Co se týče rozhodnutí, zda se ucházet o post ve vedení Komory v příštích sněmovních volbách, myslím, že toto rozhodnutí bude záviset na aktuálních potřebách, které budu kolem sebe vnímat. A na tom, jestli by mi takové případné další zapojení v Komoře nejlépe umožnilo na nich pracovat a pomáhat.

 

Mgr. Hana Gawlasová
náhradnice představenstva ČAK

1. Mým velkým vzorem je stále se rozšiřující skupina inspirativních žen, které postupně v životě potkávám. Moje kamarádka Simona, dlouhodobě pracující v neziskovém sektoru a snažící se spojit zdánlivě nespojitelné břehy neúprosného byznysu a neziskového prostoru. Moje kolegyně Alicja, fantastická advokátka, kterou by měli mít na každé právnické fakultě jako nedostižný, ale stále skromný vzor advokátní profese. Moje kamarádka Tereza, skvělá právnička, která krásně zpívá, hraje na flétnu a ve volném čase maluje obrazy. Moje asistentka Lucie, nesmírně organizovaná, pracovitá a kreativní žena.  Moje kamarádka Ivana, maminka dvou malých dětí a nadaná personalistka. Všechny jsou úžasné ženy, bez kterých si nedokážu svůj život – osobní a profesní – představit.

2. Spolupráce mezi muži (jichž je většina) a ženami (které jsou v menšině) v rámci představenstva České advokátní komory je velmi dobrá. Vychází určitě zčásti z toho, že jsme všichni advokáti, jsme zvyklí uvažovat v širším kontextu, jsme zvyklí, že musíme vyargumentovat své názory, jsme zvyklí řešit nastalé nebo hrozící problémy. Nasloucháme ostatním, a to nejen jejich právním, ale také lidským názorům. V současném představenstvu je i rozumně vyvážené věkové rozložení členů představenstva. I to přináší určitou rozmanitost názorů, která je velmi prospěšná. Ženská a mužská část představenstva se občas dostane do názorového sporu, někdy v žertu, někdy zcela vážně. Zatím se nám podařilo všechny tyto názorové rozpory urovnat nějakým kompromisem.

Jinak obecně mám za to, že ženy obvykle vynakládají vyšší úsilí než muži, aby dosáhly stejných nebo podobných cílů. Řekla bych, že ženám kladou překážky očekávání jejich rodin, očekávání společnosti a větší či menší tlak na to, co je pro ženu „vhodné“ nebo „správné“ poslání v určitých časových obdobích jejího života. Očekávání vybrat si správnou školu, správného partnera, správné zaměstnání, správnou dobu, kdy mít děti, strávit správné množství času s dětmi doma apod. Máme před sebou v tomto ohledu ještě dlouhou cestu k sebepřijetí a narovnání rozdílů mezi muži a ženami.

3. Je to tak trochu stálý boj o čas, kterého je bohužel dost omezené množství. Někdy se mi daří lépe, jindy hůř.

4. Budu-li mít důvěru od kolegyň a kolegů, budu se ucházet o pokračování své práce pro představenstvo a Českou advokátní komoru.

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

 

Go to TOP