Součástí programu festivalu Mene Tekel je i rekonstrukce procesu Glomb a spol.

V neděli 25. února v 11 hodin bude pietním shromážděním u příležitosti 76. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948 zahájen program v pořadí již XVII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě a násilí, pro paměť národa Mene TekelProlog festivalu je však naplánován už na čtvrtek 22. února, kdy se od 16 hodin koná v Kostele sv. Ignáce na pražském Karlově náměstí vernisáž výstavy Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička.

 

Mezinárodní, a v evropském prostoru za zcela ojedinělý projekt Mene Tekel je nekomerčním multidisciplinárním festivalem, který má za cíl připomínat historické mezníky nejen naší země, ale i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva.

Projekt, na němž se podílejí i odborné a paměťové instituce, přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu.

První ročník festivalu, jehož název odkazuje k Bibli a proroctví o zodpovědnosti každého člověka za své činy, se uskutečnil v roce 2007.

Mezi hlavní odborné spolupracující subjekty patří Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní archiv. Do programové skladby projektu každoročně vstupují i další erudované instituce či občanské iniciativy.

Festival Mene Tekel se koná vždy v týdnu kolem historického data 25. února, kdy v roce 1948 převzala moc Komunistická strana Československa. Po státním převratu došlo k likvidaci parlamentního demokratického systému a faktické připojení Československa do sovětského mocenského bloku. Začalo čtyřicetileté období strachu, politických procesů, perzekuce církví, selského stavu, občanských spolků a morální devastace celé společnosti.

 

Letošní, v pořadí již 17. ročník projektu proběhne ve dnech 25. února až 8. března a – stejně jako v předchozích letech – má opravdu bohatý program.

Jak je uvedeno výše, již ve čtvrtek 22. února 2024 v 16 hodin se v rámci prologu projektu Mene Tekel bude konat vernisáž výstavy Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička, která přibližuje osud Bedřicha Hostičky, právníka a politika, zařazeného do monstrprocesu s JUDr. Miladou Horákovou a spol. a v roce 1950 odsouzeného k 28 letům těžkého žaláře za vykonstruované obvinění z protistátního spiknutí a ze špionáže pro Vatikán.

 

V neděli 25. února v 11 hodin se pak uskuteční v Nerudově ulici na Malé Straně pietní shromáždění, připomínající 76. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948. Pietnímu aktu bude předcházet komentovaný pochod, pořádaný Pražským akademickým klubem 48, kopírující trasu původního pochodu studentů od budovy ČVUT na Karlově náměstí na Pražský hrad.

V neděli večer bude XVII. ročník festivalu Mene Tekel oficiálně zahájen v pražském kině Mat literárně-hudebním večerem Životy vepsané do vězeňských cel, v rámci něhož zazní úryvky z děl politických vězeňkyň Růženy Vackové, Boženy Kuklové-Jíšové, Dagmar Šimkové, Jiřiny Zábranové, Albíny Palkoskové-Wiesenbergerové.

 

Den nato, v pondělí 26. února, bude krátce po poledni v brněnské věznici Cejl zpřístupněna výstava „Musím jít odvážně vpřed“, po skončení vernisáže proběhne komentovaná prohlídka věznice, kde si účastníci akce připomenou oběti komunistické totality. V Praze, v bazilice sv. Ludmily na náměstí Míru, se v podvečer uskuteční ekumenická bohoslužba za oběti totalit, v 19 hodin proběhne vernisáž výstavy Tváře Cejlu, věnované lidem, kteří byli kvůli svému přesvědčení po roce 1948 perzekvováni, zatčeni a řadu let strávili, nebo byli dokonce popraveni v nechvalně známé věznici na Cejlu 71.

 

V úterý 27. února bude hlavní sál Senátu Parlamentu ČR dějištěm konference Úloha vzdělávání při interpretaci moderních dějin, v jejímž průběhu vystoupí:

  • Leo Žídek, politický vězeň padesátých let: Náš boj proti násilí
  • PhDr. Petr Blažek, Ph.D., ředitel Muzea paměti XX. století: Památník Jana Palacha ve Všetatech, Památník tří odbojů v Lošanech, příprava expozice Muzea paměti XX. století v Domě pážat na Hradčanech
  • doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů: Dějepis jako bezhodnotový předmět?
  • Luděk Navara, historik, spisovatel: Podpora vzdělávacích projektů sdružení Paměť
  • Mgr. Tereza Blažková, Ph.D., Právnická fakulta UK: Jiné způsoby výuky práva: Rekonstrukce politického procesu 50. let prostřednictvím divadla faktu
  • JUDr. Lubomír Müller, advokát (na snímku níže z loňské konference konané v rámci festivalu Mene Tekel): Jak se vzájemně vzdělávali vojenská justice a odpírači vojenské služby
  • MgA. Daniel Růžička, Ph.D., Česká televize, divize Obsah: Dějiny na televizní obrazovce: Rodáci, Zdivočelá země, Volha.  Zajímá to ještě vůbec někoho?  
  • Mgr. Karolína Fořtová, International women´s peace group: Edukace dětí v humanistických a mírových hodnotách prostřednictvím výtvarné tvorby
  • Ing. Radko Sáblík, předseda Unie škol inovativních, ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia: Holocaust není jen historie.

 

Lubomír Müller zcela vlevo.

 

V Knihovně exilové a samizdatové literatury Libri prohibiti na Senovážném náměstí 2 v centru Prahy se ve stejný den od 18 hodin bude konat pořadJan Zajíc a další živé pochodně v roce 1969“. V debatě bude nejen přiblížen případ Jana Zajíce, který se zapálil 25. února 1969, ale budou představeny i další, méně známé, tzv. živé pochodně.

 

Na středu 28. února jsou připraveny dvě akce – v pražské Knihovně na Vinohradech to nejprve bude vernisáž výstavy Helgy Hoškové–Weissové Obrázky z Terezína.sále Boženy Němcové této instituce následně Michaela Mišková přednese úryvky z autobiografické knihy Eriky Bezdíčkové Moje dlouhé mlčení. Držitelka ocenění Dáma české kultury Erika Bezdíčková přežila útrapy koncentračních táborů i pochodu smrti, po válce se stala se redaktorkou v Československém rozhlase i manažerkou brněnského Výstaviště. Po padesáti letech se rozhodla vyprávět o hrůzách totalitních režimů a vydala zmíněnou autobiografickou knihu Moje dlouhé mlčení…

 

V závěru první části festivalu bude v pátek 29. února v Muzeu Policie ČR v rámci akce „Nenávist smrtí nekončí“ představen projekt, který vznikl ve spolupráci Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR s Národním archivem Praha a jenž se týkal identifikace míst uložení nevydaných ostatků popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948 —1965. Projekt se uskutečnil v letech 2017–2021 a šetření bylo zaměřeno na věznice v Praze a Brně a na trestní ústavy ve Valdicích, Plzni a na Mírově. Výsledkem projektu je jmenovitý přehled odpůrců komunismu, kteří byli popraveni nebo zemřeli v uvedených vězeňských zařízeních a dohledaná místa uložení jejich ostatků.

 

Letošní ročník mezinárodního projektu Mene Tekel vyvrcholí v pátek 8. března 2024 ve velké porotní síni Vrchního soudu v Praze rekonstrukcí politického procesu Glomb a spol. (ilegální skupina Blesk), kterou připravili prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., a Mgr. Tereza Blažková, Ph.D., z Právnické fakulty UK, společně se studenty a absolventy této instituce.

 

Podrobné informace k programu naleznete ZDE.

 

Reakce AD, menetekel.cz
Ilustrační foto: menetekel.cz/Jiří Nedvěd, canva.com

Go to TOP