Mezi politickými vězni rozptýlenými na Pankráci je i JUDr. Jaroslav Borkovec

Vězeňská služba ČR sestavila seznam 69 popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž zpopelněné ostatky rozsypali dozorci v 60. letech minulého století na bývalém popravišti pankrácké věznice. Informovala o tom mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Mgr. Markéta Prunerová, DiS. Na seznamu figuruje například i Záviš Kalandra, který byl popraven ve vykonstruovaném procesu s političkou Miladou Horákovou, či advokátní koncipient JUDr. Jaroslav Borkovec, jediný zástupce advokacie popravený komunisty v jednom z prvních zinscenovaných politických procesů.

 

Skutečnost, že v areálu pankrácké věznice odhalili archeologové pohřebiště se zpopelněnými ostatky, oznámili badatelé letos v červnu. Tehdy uvedli, že na místě se zřejmě nacházejí pozůstatky více než 80 politických vězňů, kteří zemřeli mezi lety 1948 a 1965.

Z fragmentů spálených kostí smísených s hlínou nelze identifikovat, komu patřily. Badatelé proto vyšli z historických záznamů. Konkrétně dohledali jména popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž urny nebyly vydány rodinám, ale byly zničeny na základě rozkazu ministra vnitra z roku 1960. Ten stanovil, že nevydaná urna má být uložena po dobu jednoho roku a poté zlikvidována.

Vedle levicového intelektuála a historika Kalandry jsou na seznamu, který dne 24. srpna 2023 zveřejnila Vězeňská služba ČR, také členové odbojové skupiny bratří Mašínů Zbyněk Janata a Václav Švéda. Sestavený přehled obsahuje jediné ženské jméno – Frýdu Geigerovou z Tanvaldu, která si v pražském vězení odpykávala doživotní trest za velezradu a zemřela ve věku 56 let. Nejmladší obětí na seznamu je Jaroslav Kysela, kterého totalitní stát oběsil v jeho osmnácti letech. Chotěbořský rodák zaplatil životem za pokus o útěk z jáchymovského lágru, kam se dostal za přípravu k opuštění republiky.

Zemřelí vězni jsou na seznamu v menšině, je jich 27. Skonali v Praze, na Mírově a ve dvou případech také ve Valdicích. Ostatní popravil komunistický režim na Pankráci.

 

 

Mezi politickými vězni, kteří byli na Pankráci popraveni, byl i advokátní koncipient JUDr. Jaroslav Borkovec (1906–1949) – jediný zástupce advokátního stavu, který byl zavražděn v jednom z prvních zinscenovaných politických procesů po Únoru 1948.

Jaroslav Borkovec se již od dob svých studií na Právnické fakultě UK v Praze angažoval v politice – nejdříve v Československé národní demokracii, později v Národním sjednocení, v roce 1938 byl zvolen pražským zastupitelem. V průběhu druhé světové války pomáhal domácímu odboji, skončil v německém vězení. V květnu 1945 se účastnil bojů o Staroměstskou radnici. Poprvé byl zatčen již v prosinci 1948, podruhé 16. května 1949. Spolu s desítkami dalších osob byl obviněn z protistátní činnosti směřující k provedení ozbrojeného státního převratu. Dodnes není zodpovězena otázka, jak významná byla jeho odbojová činnost a zda se nestal součástí provokační hry komunistických tajných služeb. Každopádně pankráckou věznici živý již neopustil. Dne 5. listopadu 1949 v 6:34 hodin zde byl spolu s Květoslavem Prokešem a Vratislavem Jandou popraven.

 

Přesně po 70 letech, tedy 5. listopadu 2019, Česká advokátní komora odstartovala svůj unikátní projekt s názvem Advokáti proti totalitě. V rámci stejnojmenné výstavy Komora představila veřejnosti deset statečných obhájců (JUDr. Kamilla Reslera, JUDr. Jiřího Křížka, JUDr. Jaroslava Borkovce, JUDr. Rastislava Váhalu, JUDr. Františka Hejného, JUDr. Dagmar Burešovou, JUDr. Otakara Motejla, JUDr. Jána Čarnogurského, JUDr. Jiřího Machourka a JUDr. Milana Hulíka, Ph.D.), kteří neváhali prosazovat lidská práva a bojovat za své klienty i v době totality, kdy za tuto zásadovost sami čelili nebezpečí trestu. V případě Jaroslava Borkovce dokonce trestu smrti!

Strhující životní příběhy těchto osobnostní advokátního stavuje jsou zachyceny v knize Advokáti proti totalitě autorů JUDr. Petra Tomana, LL.M., Ondřeje Šebesty a kol., kterou ČAK v roce 2019 vydala. Poutavý text, založený na rozsáhlém archivním výzkumu a rozhovorech s mnoha pamětníky, doprovází velký počet unikátních fotografií a reprodukcí dobových dokumentů.

 

Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby spolupracoval na vzniku seznamu zemřelých a popravených politickým vězňů s Národním archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Vojenským historickým ústavem.

Cílem projektu bylo zjistit, co se stalo s ostatky politických vězňů, které nebyly uloženy na Ďáblickém hřbitově nebo na pohřebišti v Motole. Nejprve museli vědci vyhledat kremační čísla, která prokazují, že byl zemřelý zpopelněn. Poté řešili, zda urnu dostala rodina. To se ale dělo jen výjimečně. Většina schránka putovala k uložení právě na Pankrác. Část uložených uren pak byla v roce 1965 převezena do Motola, zbylé se ale nenašly.

 

Společné pohřebiště zpopelněných ostatků politických vězňů popravených a zemřelých v letech 1949–1965

Antal Josef zemřel 11. 1. 1965 v Praze
Borkovec Jaroslav popraven 5. 11. 1949 v Praze
Brodecký Eduard zemřel 2. 7. 1951 v Praze
Burgert Cyril zemřel 4. 2. 1954 ve Valdicích
Bušek Karel popraven 19. 5. 1950 v Praze
Cafourek Václav zemřel 28. 7. 1961 na Mírově
Dokoupil Ladislav zemřel 10. 10. 1956 na Mírově
Felix František zemřel 25. 5. 1951 v Praze
Ferianc Michal popraven 20. 12. 1954 v Praze
Gavenda Štěpán popraven 28. 6. 1954 v Praze
Geigerová Frýda zemřela 7. 12. 1956 v Praze
Goldschmidt Josef popraven 23. 9. 1950 v Praze
Hála Jaroslav zemřel 22. 6. 1953 v Praze
Havlíček František popraven 12. 11. 1952 v Praze
Heide Hermann Kamil popraven 20. 5. 1958 v Praze
Hořejší Josef popraven 7. 1. 1950 v Praze
Janata Zbyněk popraven 2. 5. 1955 v Praze
Jank Jindřich popraven 28. 7. 1951 v Praze
Janouch Jiří popraven 21. 10. 1950 v Praze
Kafka Josef zemřel 2. 8. 1953 v Praze
Kalandra Záviš popraven 27. 6. 1950 v Praze
Kolařík Čeněk zemřel 6. 4. 1959 v Praze
Koppensteiner Florián zemřel 7. 5. 1959 v Praze
Krajíček Ludvík zemřel 24. 7. 1953 v Praze
Kubelka Josef popraven 9. 7. 1958 v Praze
Kučera Josef popraven 14. 11. 1952 v Praze
Kühnel Josef zemřel 7. 2. 1962 ve Valdicích
Kvičera Václav popraven 26. 1. 1957 v Praze
Kysela Jaroslav popraven 21. 10. 1950 v Praze
Lacko Vojtěch popraven 7. 10. 1950 v Praze
Landstoff Antonín popraven 9. 7. 1958 v Praze
Lehotský Alexandr popraven 29. 3. 1955 v Praze
Lindner Ladislav popraven 19. 5. 1950 v Praze
Mičudka Josef zemřel 16. 3. 1963 na Mírově
Mik Václav zemřel 18. 5. 1961 na Mírově
Nemček Bernard popraven 29. 7. 1955 v Praze
Novák Ctibor popraven 2. 5. 1955 v Praze
Novotný Kamil popraven 7. 1. 1950 v Praze
Pajdla Oldřich zemřel 12. 8. 1954 v Praze
Palounek Štěpán zemřel 3. 4. 1958 v Praze
Pešata Jaroslav zemřel 6. 3. 1954 v Praze
Peške Jaroslav popraven 10. 11. 1951 v Praze
Petrovský Adolf popraven 13. 5. 1959 v Praze
Píša Antonín zemřel 6. 10. 1960 v Praze
Plzák Josef popraven 7. 1. 1950 v Praze
Potoček Josef popraven 26. 1. 1957 v Praze
Prokeš Květoslav popraven 5. 11. 1949 v Praze
Pták Josef popraven 9. 7. 1958 v Praze
Robotka Josef popraven 12. 11. 1952 v Praze
Ruml Zdeněk zemřel 14. 12. 1958 na Mírově
Řezáč Jiří popraven 10. 2. 1955 v Praze
Sirotek Jaroslav popraven 10. 2. 1955 v Praze
Skála Drahoslav zemřel 19. 3. 1955 v Praze
Skokan František popraven 7. 10. 1950 v Praze
Stuna Josef zemřel 2. 6. 1954 v Praze
Šatana Claudius popraven 7. 10. 1950 v Praze
Šíma Bohumil popraven 10. 2. 1955 v Praze
Šíp Karel zemřel 7. 11. 1958 v Praze
Švéda Václav popraven 2. 5. 1955 v Praze
Tomek Vladivoj popraven 17. 11. 1960 v Praze
Vacek František popraven 3. 8. 1954 v Praze
Vacek Josef zemřel 29. 3. 1954 v Praze
Vambera Václav zemřel 17. 9. 1958 na Mírově
Veselý Jiří zemřel 16. 12. 1958 na Mírově
Volek Boris popraven 11. 11. 1952 v Praze
Wahl Veleslav popraven 16. 6. 1950 v Praze
Zajiček František popraven 7. 7. 1954 v Praze
Zelenka Břetislav zemřel 16. 11. 1957 na Mírově
Ženíšek Václav popraven 13. 11. 1952 v Praze

 

 

Vězeňská služba ČR by pozůstalé ráda pozvala na ekumenický obřad na společném pohřebišti pankrácké věznice, který by se měl konat ještě v tomto roce. Žádá je proto, aby se přihlásili na e-mailové adresy akyr@grvs.justice.cz nebo akafkova@grvs.justice.cz či telefonicky na čísla 244 024 710 a 602 622 235.

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR, redakce AD
Foto: VS ČR, archiv ČAK

Go to TOP