Je nejvyšší čas přihlásit se na první březnové semináře ČAK

Chtěli byste zapracovat na své angličtině a rozšířit si slovní zásobu o odborné výrazy z oblasti práva? Máte šanci, a to dokonce online! Již za

Chtěli byste zapracovat na své angličtině a rozšířit si slovní zásobu o odborné výrazy z oblasti práva? Máte šanci, a to dokonce online! Již za pár dnů odstartuje pololetní kurz právnické angličtiny, který pro Vás organizuje Odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory. Kromě toho můžete samozřejmě navštívit i další vzdělávací akce – v nejbližší době například online seminář k dani z příjmů právnických osob či prezenční přednášku o sousedských právech a vydržení.

 

Online kurz

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé

Termín: březen – červen 2024 (začátek 4. března 2024)

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička a učitelka, odborná asistentka na katedře jazyků PF UK

Forma kurzu: online – na platformě ZOOM

Rozsah výuky: 13 lekcí, 1x 90 minut týdně

Termíny lekcí: vždy v pondělí od 14 do 15,30 hodin – více informací naleznete ZDE.

 

Kurz je primárně zaměřen na závazky ze smluv a z deliktů. Důraz je kladen na pojmosloví, komunikaci a práci s autentickými materiály.

Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně pokročilá), ideálně však B2 (upper-intermediate/pokročilá).

Kurz je veden převážně v angličtině a předpokládá se aktivní zapojení frekventantů.

Test na ověření úrovně znalosti anglického jazyka naleznete ZDE, klíč k testu ZDE.

 

Cena kurzu (semináře): 4 500,- Kč včetně DPH, 3 600 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 29. února 2024 (po tomto datu nás kontaktujte telefonicky)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Online seminář

Daň z příjmů se zaměřením na daň z příjmů právnických osob (judikatura, výklady)

Termín: úterý 5. března 2024 od 9 do 16 hodin

Místo (forma) konání: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Odborné sekce daně z příjmů právnických osob při KDP ČR

 

Program semináře

  • Systematika daně z příjmů
  • Základní princip zdanění daní z příjmů
  • Základ daně – vztah k účetnímu výsledku hospodaření
  • Daňové a nedaňové výdaje
  • Majetek v daních
  • Daňové rezervy a opravné položky

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

 

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH, 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 29. února 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Prezenční seminář

Sousedská práva a mimořádné vydržení

Termín: čtvrtek 7. března 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými otázkami dvou oblastí věcných práv se zaměřením na sousedská práva a mimořádné vydržení a významnou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v těchto oblastech jednak z pohledu právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a jednak v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech současné právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe.

 

Program semináře

1) Sousedská práva v novém občanském zákoníku

– přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky

– vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.

– jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména na problematiku imisí, imisí na pozemních komunikacích a imisí způsobených závodem

– typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků rozhodnutí soudů

– podrosty a převisy

– stromy na hranicích pozemků

– sousedská práva a vstup na cizí pozemky

– užívání cizího prostoru

2) Mimořádné vydržení

– srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.

– základní intertemporální otázky spojené s vydržením

– význam a podstata mimořádného vydržení

– východiska a předpoklady mimořádného vydržení

– typové případy mimořádné vydržení

– jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice mimořádného vydržení

 

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH, 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Více informací získáte na tel. č.: 273 193 251 – p. Marie Knížová (Odbor výchovy a vzdělávání ČAK).

 

Zdroj: Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP