ČR je na třetím místě mezi zeměmi EU v rychlosti rozhodování soudní soustavy

V evropském kontextu si česká justice vede dobře. Například podle poslední hodnotící zprávy Evropské komise EU Justice Scoreboard 2022 je Česká republika mezi zeměmi Evropské unie na třetím místě, co se týče rychlosti rozhodování na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech.

 

Česká justice je převážně v dobré kondici. Je poměrně rychlá, přestože na veřejnosti se její rychlost opakovaně kritizuje, připomněli zástupci Nejvyššího soudu na jednání ve středu 15. března se členy Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o aktuálním stavu české justice.

Problémem ale může být například vysoká zatíženost soudů, kam ročně míří v zemi s 10 000 000 obyvatel na 800 000 různých druhů podání. Samotný Nejvyšší soud aktuálně na svém civilním úseku v převažující dovolací agendě rozhoduje průměrně za 160 dnů, v trestních věcech je to pak průměrně za 40–50 dnů. Současných 70 soudců spolu se soudci stážisty ročně rozhodne anebo vyřídí na 7 000 věcí.

Poslední jednání s poslanci Ústavně právního výboru se konalo předloni v září, loni v dubnu pak navštívili Nejvyšší soud v Brně senátoři Ústavně právního výboru Senátu. „Pravidelná setkáni jsou potřebná, abychom se vzájemně informovali a nekomunikovali spolu například jen přes prostředníky anebo dokonce přes média. Přestože moc zákonodárná a soudní mají být od sebe striktně odděleny a jedna na druhé nezávislé, musíme vědět, kdo na čem pracuje, jaké má třeba názory na chystané nové právní úpravy, jak vnímá resortní rozpočet nebo personální otázky,“ vysvětlil potřebu pravidelného dialogu mezi soudci a zákonodárci JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu.

 

Zdroj: NS
Foto: canva.com

Go to TOP