MF chce přesněji vymezit povinnosti při nakládání s veřejnými penězi

Povinnosti úřadů a samospráv při nakládaní s veřejnými penězi pravděpodobně čeká přesnější vymezení. Počítá s tím věcný návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který předkládá Ministerstvo financí. Pokud vláda na svém zasedání ve středu 21. února 2024 materiál schválí, bude muset ministerstvo do konce září vypracovat vlastní zákon. Účinnosti by měl nabýt od roku 2027.

 

Podle předloženého dokumentu současný zákon nestanovuje vždy jasně povinnosti konkrétních osob při nakládání s veřejným majetkem. „To je zejména patrné v oblasti hospodárného, efektivního a účelného využívání veřejných prostředků,“ uvádí materiál.

„Zjištěná porušení zákona v oblasti finanční kontroly jsou v řadě případů formulována pouze v obecné rovině jako špatné nastavení či selhání vnitřního kontrolního systému, aniž by byla následně vyvozována odpovědnost konkrétních osob za rozhodnutí o konkrétních operacích či rozsah této odpovědnosti,“ píše Ministerstvo financí ve věcném návrhu zákona.

Pokud vláda pověří ministerstvo vypracováním novely zákona, nová úprava by měla stanovit jasné zásady pro nakládání s veřejnými prostředky a základní povinnosti úřadů i jednotlivých zaměstnanců. Mezi navrhované zásady patří princip účelnosti vynaložených peněz, povinnost uchovávat dokumentaci o každém rozhodnutí nebo důraz na nápravu systémových nedostatků při kontrole.

Realizace zákona podle materiálu bude znamenat náklady pro státní rozpočet do deseti milionů korun ročně. Zároveň můžou změny přinést úspory samosprávám v rozsahu do 200 milionů korun ročně.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP