ČAK: dokud to půjde, vzděláváme prezenčně

Česká advokátní komora (ČAK) postupně přijímá řadu opatření k zajišťování vzdělávacích akcí pro advokátní koncipienty v současné epidemiologické situaci.

Dokud budou mimořádná opatření umožňovat prezenční školení, budou vzdělávací akce probíhat touto formou v Praze i v Brně. V této souvislosti ČAK sjednala konání seminářů v posluchárně Právnické fakulty Univerzity Karlovy s kapacitou 550 míst, kde budou i při počtu 200 účastníků dodrženy dostatečné odstupy mezi účastníky.

Na pobočce ČAK v Brně byl do budoucna omezen počet účastníků v seminární místnosti na polovinu, tedy 25 přítomných.

Zároveň jsou dodržována a kontrolována příslušná hygienická opatření, zejména povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve vnitřních prostorách, kde jsou rovněž umístěny prostředky na dezinfekci rukou. Přednáškové místnosti jsou po každém semináři dezinfikovány (židle a stolky) a vyvětrány.

ČAK souběžně intenzivně připravuje distanční vzdělávání tak, aby mohlo být uvedeno do praxe ještě v letošním roce. Konkrétní termín závisí též na vývoji epidemiologické situace a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními.

redakce BA

Go to TOP