Co přináší nový zákon o preventivní restrukturalizaci? Čtěte v novém BA

Vše, co byste chtěli vědět o novém zákoně č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, včetně toho, na co by vás možná ani nenapadlo se zeptat, najdete v právě vycházejícím prvním letošním čísle Bulletinu advokacie, jehož celá odborná část (celkem čtrnáct článků) je věnována právě novému institutu preventivní restrukturalizace.

 

Monotematické číslo BA, které zkoumá preventivní restrukturalizaci z různých stran a úhlů, otevírá článek Michala Žižlavského (ten je i autorem úvodníku), který se zaměřuje na základní podmínky legálního a legitimního vstupu podnikatele do preventivní restrukturalizace.

Autorky druhého příspěvku, Monika Novotná a Martina Šotníková, srovnávají daňové dopady při preventivní restrukturalizaci pod zákona o preventivní restrukturalizaci a při reorganizaci podle insolvenčního zákona, a to při tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám, odpisu pohledávek, zániku pohledávky na straně dlužníka a při opravě základu DPH.

Tím, jak preventivní restrukturalizace ovlivní obsah péče řádného hospodáře managementu korporací, se zabývají hned dva následující příspěvky, a je nepochybně zajímavé si porovnat, jak toto téma uchopil civilista Bohumil Havel, a jak zkušený „trestňák“ Tomáš Sokol, který se ve svém příspěvku navíc zamýšlí i nad případnou odpovědností advokáta, pokud v takovéto věci poskytuje právní službu.

Jako všechny lidské zákony, je i tento nedokonalý; na některé možné problémy upozorňují ve svých příspěvcích Lucie Kačerová a Tomáš Brožek. Zatímco Lucie Kačerová kriticky rozebírá podle jejího názoru nepovedeně transponované podmínky prodloužení moratoria, jak je stanoví § 77 odst. 1 zákona o preventivní restrukturalizaci, Tomáš Brožek rozebírá situace, které by mohly vést ke střetu mezi automatickým ukončením preventivní restrukturalizace dle § 42 zákona o preventivní restrukturalizaci a dispozitivním ukončením (účinnosti) restrukturalizačního plánu podle § 101 a násl. na návrh podnikatele nebo dotčené strany, a navrhuje možné postupy, jak se této kolizi vyhnout.

Z řady dalších příspěvků pak bychom ještě rádi upozornili na článek Adama Sigmunda, jehož tématem je restrukturalizační správce a jeho funkční role v preventivní restrukturalizaci, a na příspěvek náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela nazvaný Systém včasného varování, jenž upozorňuje na interaktivní webovou aplikaci Finanční zdraví, kterou Ministerstvo spravedlnosti spustilo  červenci 2023 a která nabízí podnikatelům nástroj k ověření finanční situace a případně varuje před nastávající podnikovou krizí – jíž by případně mohla zabránit právě preventivní restrukturalizace.

 

Redakce BA/AD

 Foto: redakce BA/AD

Go to TOP