Prezident podepsal další roční odklad zavedení atestované spisové služby

Úřady budou muset používat atestovanou elektronickou spisovou službu až od roku 2027. Další roční odklad, a tedy více času na přípravu, přinese poslanecká novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dnes, tedy 25. Června 2024, podepsal prezident Petr Pavel. Z povinnosti předloha zcela vyjímá nejmenší obce a jejich organizace a školy, aby se jim neúměrně nezvýšily náklady.

 

Původně měly úřady povinně používat elektronickou spisovou službu s atestem už od příštího roku, předloni ale zákonodárci rozhodli o prvním ročním odkladu. Podle předkladatelů ale z aktuálních zkušeností ani tato lhůta nebude dostatečná. Dodavatelům systémů novela rovněž o rok na červenec příštího roku posouvá termín, po kterém už budou muset poskytovat jen atestované systémy.

Atest osvědčuje to, že elektronický systém spisové služby splňuje požadavky vyplývající za zákona. Atestaci si mají zajistit dodavatelé služby, proces má garantovat ministerstvo vnitra. Návrh se týká takzvaných veřejnoprávních původců, mezi něž patří organizační složky státu, státní podniky, ozbrojené síly, bezpečnostní složky nebo i zdravotní pojišťovny.

Předloha stanoví, že atestovaná elektronická spisová služba se nebude povinně vztahovat na součásti informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi. Textové dokumenty veřejnoprávních původců budou muset podle sněmovních úprav obsahovat do budoucna strojově čitelný text a metadata pro jejich snazší pozdější využívání.

Poslanecká sněmovna do novely vložila úpravu, která zařazuje Českou tiskovou kancelář mezi soukromoprávní původce. Národní tisková agentura sice bude muset uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií, ale nebude se na ni vztahovat povinnost vykonávání spisové služby, vyplývá ze zdůvodnění.

Kanceláři prezidenta republiky novela umožní zřízení bezpečnostního archivu. Sněmovna návrhem zákona upravila i nakládání s neveřejnými dokumenty, které se týkají například NATO a Evropské unie.

 

Prezident republiky současně podepsal novelu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

Předpis mimo jiné upravuje pracovní poměr a vzdělávání úředníků obcí, krajů a Prahy jako hlavního města. Správní činnosti, které budou moci vykonávat úředníci se zvláštní odbornou způsobilostí, má stanovit Ministerstvo vnitra prováděcím předpisem. Novela také prodlužuje lhůtu pro absolvování vstupního vzdělání úředníků ze tří měsíců na půl roku, zpřesňuje navíc část zákona týkající se akreditací vzdělávacích institucí.

Sněmovna v novele navíc upravila výpočet limitů pro odměny části neuvolněných členů zastupitelstev v obcích od 600 do 3000 obyvatel, aby nebyl disproporční vůči ostatním. Umožnila obcím v jejich společenství využívat sdíleného, tedy takzvaného létajícího úředníka v matričních věcech nebo stavebním řízení.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP