Podle Helsinského výboru se naplňování práv dětí v ČR příliš nezlepšuje

Situace dětí v Česku a naplňování jejich práv se za posledních osm let příliš nezlepšily. Péče o ohrožené děti je dál roztříštěná mezi víc ministerstev. V ústavech stále vyrůstá velký počet chlapců a děvčat a pěstounů je nedostatek. Názor dětí soudy a úřady v potaz vždy neberou. Při představení stínové zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte to uvedli ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a předseda Aliance za dětská práva Miroslav Prokeš. Dokumentem by se měl tento týden zabývat Výbor OSN pro práva dítěte.

Úmluvu o právech dítěte přijala OSN v listopadu 1989. Dokument zajišťuje dětem mimo jiné právo na život, na jméno, poznat své rodiče, na vzdělání, na informace, na odpočinek či na ochranu soukromí. K úmluvě přistoupilo někdejší Československo, platit začala v únoru 1991. Závazky pak při svém vzniku převzalo Česko. Výbor OSN situaci hodnotil naposledy před osmi lety. Mimo jiné ČR kritizoval za velký počet dětí v dětských domovech, za baby boxy, za roztříštěnost péče o děti mezi různé instituce či za nedostatečná opatření k integraci romských a postižených dětí. Doporučil změny.

„Pokud bychom měli dát známku jako ve škole (za plnění), byla by to spíše nedostatečná,“ řekla Rybová. Uvedla, že počty dětí v dětských domovech sice klesly, ale pomalu. Upřesnila, že se od roku 2011 snížily z 10 000 na 8500.

Podle zprávy sociální pracovníci řeší víc případů týraných a zneužívaných dětí. Úřady odebírají děti z rodin i kvůli špatnému bydlení, sociální bydlení stále chybí. Zdravotně postižené děti se špatně dostávají ke kompenzačním pomůckám.

„Doporučení se neustále opakují. K určitému zlepšení situace dětí došlo, bohužel se to ale jaksi míjí s doporučeními ze Ženevy, ta se opakují 25 let. Na naprostou většinu nejdůležitějších se nereaguje,“ uvedl Miroslav Prokeš. Například na sjednocení péče, systém je stále roztříštěný. Prokeš míní, že česká společnost stále přistupuje k dětem spíš jako k objektům a nevnímá je jako partnery. Ohled se bere spíš na práva rodičů než dětí, dodal.

Svou zprávu o vývoji připravila i vláda. Uvádí v ní kroky, které Česko ke zlepšení situace dětí podniklo. Zmiňuje národní strategii ochrany práv dětí či změny zákonů k posílení dětských práv.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP