Do advokátního nebe odešel čestný předseda Association Masaryk Badinter

Česká advokátní komora obdržela smutnou zprávu z Paříže. Jak vyplývá z dopisu jednoho z prezidentů česko-francouzské Association Masaryk Dr. Yvese Laurina, v pátek 9. února 2024 zemřel čestný předseda a spoluzakladatel tohoto sdružení Robert Badinter.

 

Robert Badinter byl advokátem pařížské advokátní komory, bojovník za lidská práva a velký odpůrce trestu smrti. V roce 1981 byl jmenován francouzským ministrem spravedlnosti a velmi významně se podílel na zrušení trestu smrti.

Jako inovativní právník předsedal francouzské Ústavní radě a byl senátorem.

Na Ministerstvu spravedlnosti vedl rozsáhlé reformy trestního řízení na ochranu a odškodnění obětí, zrušil Soud pro státní bezpečnost a umožnil individuální odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva.

Jeho práce přispěla k vytvoření Mezinárodního trestního soudu v roce 1998.

Přátelil se s Otakarem Motejlem, svým pražským alter egem a bývalým obhájcem disidentů, následně předsedou Nejvyššího soudu, ministrem spravedlnosti a prvním českým ombudsmanem. Byli to právě Otakar Motejl za  českou stranu a Robert Badinter za francouzskou stranu, kdo v roce 1990 česko-francouzské sdružení Association Masaryk (se souhlasem vnuček prezidenta T. G. Masaryka) založili. Sdružení se věnuje především prohlubování francouzsko-českých vztahů v právní a soudní oblasti.

Společně také uspořádali 19. dubna 1990 na Karlově univerzitě v Praze první konferenci. Robert Badinter na ní vystoupil na téma „Právní stát v demokracii” , které je v Evropě vysoce aktuální i v současné době.

Robert Badinter byl významným profesorem nejen na právnické fakultě Pařížské univerzity, ale obdržel i čestný doktorát pražské Karlovy univerzity. V roce 2001 převzal od prezidenta Václava Havla Řád Tomáše G. Masaryka I. třídy.

Čest jeho památce!

 

Redakce AD, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: Association Masaryk

Go to TOP