Zajímáte se o právo USA? Přijďte na přednášku profesora Michaela P. Senga

Přední odborník v oblasti ústavního práva, právní komparatistiky, systému federálního soudnictví v USA profesor Michael P. Seng zavítá i v letošním roce do České republiky, kde v pátek 22. března 2024 vystoupí se svou prezentací Nejvyšší soud Spojených států amerických na historické křižovatce. Pokud Vás tedy zajímá aktuální judikatura NS USA nebo výzvy, které představuje prezidenství nebo „vzpoura“ D. Trumpa po posledních volbách, vyhraďte si v programu volný den a přijďte do Kleinova paláce v Brně.

 

Celodenní přednáška

Nejvyšší soud Spojených států amerických na historické křižovatce

Termín: 22. března 2024

Místo konání: sídlo pobočky ČAK Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, Brno

Přednášející: profesor Michael P. Seng z University of Illinios Chicago

 

Program

Semináře bude v anglickém jazyce, bez tlumočení.

Počet míst je omezený, registrace na e-mailu: slovackova@cak.cz

 

 

Profesor Michael P. Seng je přední odborník v oblasti ústavního práva, právní komparatistiky, systému federálního soudnictví v USA, oboru bytového práva a otázek spravedlivé bytové politiky. Již řadu let je spojen s John Marshall Law School v Chicagu, resp. nově UIC School of Law, jelikož v roce 2019 se John Marshall Law School spojila s Univerzitou Illinois. UIC School of Law je jedinou veřejnou právnickou univerzitou v Chicagu.

Prof. Michael P. Seng stál u zrodu úspěšné a dlouhodobé spolupráce mezi JMLS a Českou advokátní komorou před dvaceti lety, a po celou dobu každý rok přednášel osobně v ČR českým a slovenským advokátům a koncipientům společně se svými dalšími americkými kolegy v rámci týdenních kurzů o americkém právu, které se těšily velké oblibě. V roce 2000 poskytly na tento vzdělávací projekt finanční prostředky rodiny dvou zesnulých absolventů a významných advokátů – Johna Drosta (který emigroval z ČR do USA po druhé světové válce) a Roberta Bearta. První ročník tohoto programu se uskutečnil v Luhačovicích na podzim téhož roku. Zde se pak konal v nadcházejících letech ještě několikrát a poté se přesunul na své nové místo, do Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Během pandemie onemocnění covid-19 se kurzy uskutečnily online formou.

Prof. Seng spolupracuje rovněž s Masarykovou univerzitou v Brně, na které již řadu let realizuje konference, přednášky a diskuse se zahraničními odborníky nejen z akademického prostředí, ale také s významnými osobnostmi z právní praxe i z veřejného a politického života v USA. Masarykova univerzita prof. Sengovi udělila čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v oboru právo za jeho celoživotní dílo, kterým významně přispěl a dále přispívá k rozvoji práva a právní vědy v oblasti teorie i jeho aplikace v praxi, a kterým se zasloužil o rozvoj právního prostředí v České republice. Slavnostní promoce proběhla 17. října 2018. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána informační brožura.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: em.muni.cz/udalosti, autorka Ema Weisnerová a Martin Indruch (dostupné ZDE a ZDE a z Digitální knihovny fotografií MU pod CC BY 3.0 CZ, licenční podmínky jsou dostupné ZDE)

Go to TOP