Vláda: Zákonodárci budou moci podpořit jen jednoho kandidáta na prezidenta

Poslanci a senátoři by v budoucích volbách prezidenta měli mít možnost podpořit jen jednoho kandidáta. Počítá s tím novela zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, kterou dne 7. února 2024 schválila vláda. Lidé by pak měli dostat možnost podepisovat petice občanských kandidátů také online. Novela podle Ministerstva vnitra reaguje na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta, uplatnit by se mohla od příštích voleb v roce 2028.

 

Předpis má nově výslovně zakotvit pravidlo, že poslanci a senátoři smějí podpořit jen jednoho kandidáta. Dosud se právní názory na tuto otázku rozcházely. Nejvyšší správní soud (NSS) ani Ústavní soud o věci zatím meritorně nerozhodovaly, ale NSS v roce 2017 naznačil, že se přiklání k výkladu, že zákonodárce nemůže být členem více navrhujících skupin. Ministerstvo vnitra, které registruje kandidátní listiny, dosud obhajovalo názor, že takové omezení z Ústavy ani volebního zákona nevyplývá.

Pokud by některý zákonodárce byl členem více skupin navrhovatelů, nebude se přihlížet k jeho podpisu ani na jedné z kandidátních listin. Protože poslanci a senátoři při podpisu nemusí vědět, že některý další podepsal víc listin, Ministerstvo vnitra bezodkladně zveřejní přehled poslanců a senátorů, kteří listinu podali. Až do uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin, což je 66. den před volbami, bude možné, aby se ke kandidátní listině připojil další poslanec či senátor a nahradil duplicitní podpis jiného zákonodárce.

Zájemci, kteří budou chtít kandidovat na základě podpisů občanů, dostanou možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet. Využívat se k tomu bude nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí informačního systému zakotveného v zákoně o správě voleb. Elektronický systém zaručí, že všichni podepsaní lidé skutečně existují, jejich údaje odpovídají skutečnosti a zamezí také hrozbě duplicitních podpisů.

Předpisy budou od občanských kandidátů dál požadovat 50 000 podpisů, takže nebude nutné měnit Ústavu. Na petici bude ale stačit méně údajů, lidé nebudou muset uvádět adresu trvalého pobytu. Listinné petice se budou kontrolovat jen do okamžiku, kdy společně s elektronickou peticí dosáhne počet podpisů požadovanou hranici 50 000. Dosud Ministerstvo vnitra ověřovalo správnost údajů na náhodně vybraných vzorcích na každé petici a další postup závisel na základě zjištěné chybovosti.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP