Václavu Vlkovi přišly dát poslední sbohem desítky těch, kteří ho měli rádi

Dnes 7. února 2024 po 13 hodině se ve Velké obřadní síni ve Strašnicích nebližší rodina, přátelé, známí a také advokátní a široká veřejnost mohli naposled rozloučit a vzdát

Dnes 7. února 2024 po 13 hodině se ve Velké obřadní síni ve Strašnicích nebližší rodina, přátelé, známí a také advokátní a široká veřejnost mohli naposled rozloučit a vzdát hold JUDr. Václavu Vlkovi, který nás zcela nečekaně opustil ve věku pouhých 53 let v pátek 19. ledna.

JUDr. Václav Vlk byl nejen advokát, člen presidia Unie obhájců ČR a několika výborů a sekcí ČAK, ale i předseda Českého helsinského výboru, člen Odvolací kárné komise ČAK, člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory, ale především – a to nejen pro své blízké a kolegy – odvážný muž, který se vždy pral za dobrou věc.

Nejen to zaznělo z úst předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., ale i jeho kolegy, advokáta Mgr. Lukáše Trojana, s nimiž Václava Vlka pojilo celoživotní přátelství již od dob studentských let a kteří mu společně s Mgr. Miloslavem Krutinou věnovali upřímná dojemná slova na cestu k nebeským branám.

 

Představenstvo ČAK na svém zasedání, které se konalo v úvodu tohoto týdne, rozhodlo, aby předseda Komory udělil Václavu Vlkovi in memoriam záslužný kříž. Ten se uděluje advokátům za mnohaletou obětavou práci ve prospěch advokacie ve volených orgánech České advokátní komory.

Budete nám všem chybět, čest Vaší památce, Václave!

 

ČAK, redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP