Pro zákaz prodeje cukrovinek s HHC chce ministerstvo v řádu dní najít řešení

Řešení pro zákaz prodeje cukrovinek s polosyntetickým kanabinoidem HHC, kterými se v posledních týdnech přiotrávilo několik dětí a mladých lidí, chce Ministerstvo zdravotnictví (MZd) najít v řádu dní. Na riziko HHC, které zatím není legislativně nijak regulované, vedle ministerstva před dvěma týdny upozornil i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. MZd zvažuje vydání opatření předběžné ochrany nebo zařazení HHC na seznam návykových látek. 

 

„Situace je vážná, proto ji chceme řešit co nejrychleji. Věřím, že řešení najdeme v řádu dní,“ řekl mluvčí MZd Ondřej Jakob. Dodal, že ministerstvo zdravotnictví navrhovalo zařazení HHC na seznam zakázaných látek už loni v červenci, vláda s tím ale tehdy nesouhlasila. Místo zákazu vznikla novela zákona o návykových látkách, která by tyto takzvané psychomodulační látky nezakázala, ale umožnila jejich regulaci, například zákaz prodeje dětem. Ve sněmovně je ve druhém čtení.

 

Nekontrolovaný prodej v neověřené kvalitě

Poslanecký návrh počítá s udělováním povolení pro prodejce a výrobce psychomodulačních látek, s přísným hodnocením bezpečnosti látek uváděných na trh, kontrolou kvality nabízených produktů, s úplným zákazem prodeje těchto látek nezletilým, zákazem nabízení ve formě potraviny, či zákazem reklamy a s povinností uvádění pravdivých informací pro konzumenta.

Prozatím se ale na bonbony a cukrovinky s obsahem psychoaktivních látek nevztahuje žádná právní norma. Umožněn je tak jejich nekontrolovaný prodej v jakékoli podobě, neověřené kvalitě a bez omezení jakémukoli zákazníkovi, tedy i nezletilým. Na riziko produktů s obsahem nového polosyntetického kanabinoidu HHC, který má účinky srovnatelné s THC, což je hlavní přírodní psychoaktivní aktivní látka konopí, upozornil v lednu národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Prodejce žádá, aby tyto produkty stáhli z trhu ještě před schválením zákona o nových psychomodulačních látkách.

„Konzumace těchto výrobků, často s obsahem kanabinoidů ve vysoké koncentraci může být riziková vzhledem k možné silné a neočekávané intoxikaci kvůli pomalému vstřebávání aktivních látek, jejich prodlouženému působení nebo obtížím kontrolovat průběh intoxikace po požití,“ uvedl Jindřich Vobořil. Doplnil, že kromě množství zkonzumované látky se riziko zvyšuje také při kombinaci s alkoholem, léky nebo jinou látkou s psychoaktivním účinkem obzvlášť u dětí.

 

Po zařazení HHC mezi návykové látky by byl jejich prodej nelegální

Cukrovinky s HHC se neprodávají jako potraviny, ale nabízejí se jako tzv. sběratelské předměty v trafikách nebo v pouličních prodejních automatech. Pokud by vláda rozhodla, že je zařadí na seznam návykových látek, byl by jejich prodej nelegální.

Druhá zvažovaná možnost je podle Jakoba takzvané opatření předběžné ochrany. Jindřich Vobořil uvedl, že by Státní zdravotní ústav měl iniciovat kroky směrem ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, které náleží dohled nad potravinami. Vzniknout by pak měla vyhláška obecné povahy.

„SZÚ podle zákona provádí hodnocení rizika výrobků či potravin, a to na základě žádosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce,“ sdělila Dana Šalamunová z tiskového oddělení SZÚ. Výrobky hodnotí ústav na základě informací na obalu nebo fotodokumentace a výsledků laboratorních zkoušek dodaných inspekcí, sám analýzu HHC neprovádí.

„Vzhledem k tomu, že SZÚ není kontrolním orgánem, kontrolu předmětných výrobků ani odběr vzorků neprovádí, a není ani iniciátorem jakýchkoliv legislativních změn v této oblasti,“ doplnila.

 

Intoxikovaných pacientů včetně dětí v poslední době přibývá

Na případy, kdy se lidé látkou přiotrávili, v posledních dnech upozorňují zdravotníci zejména v Karlovarském kraji. Krajská nemocnice na konci ledna varovala před tím, že jich přibývá. Tamní záchranná služba o víkendu vyjížděla k sedmi případům intoxikace HHC. Podle lékařů z karlovarské nemocnice u intoxikovaných pacientů nastanou po požití poruchy vědomí, které mohou trvat 24 až 48 hodin, výkyvy nálad či nevolnost, může se projevit agrese. Případem se zabývá i policie.

Nabízení těchto produktů formou atraktivní pro děti a ve formě potravin považuje koordinátor Vobořil za krajně neetické. „Vyzývám výrobce a prodejce produktů obsahujících HHC, aby přehodnotili své postupy a takové produkty stáhli z oběhu. Podobně žádám o totéž s dalšími možnými produkty řady kanabinoidních látek, které jsou již připraveny podle informací k dostupnosti na trhu. V opačném případě stát bude muset reagovat mnohem razantněji,“ uvedl v prohlášení před dvěma týdny Jindřich Vobořil.

 

O možnostech kontroly prodeje cukrovinek s HHC by měla jednat vláda

O možnostech kontroly prodeje cukrovinek s polosyntetickým kanabinoidem HHC, kterými se v posledních týdnech přiotrávilo několik mladých lidí, by měla jednat vláda. Ministr zemědělství Marek Výborný dnes 6. ledna řekl, že chce na jednání ve středu tento bod otevřít společně s ministerstvem zdravotnictví (MZd). Uvedl, že potravinářská inspekce zatím nemá nástroj, aby například zamezila prodeji sušenek s obsahem HHC, protože tato látka není nikde definovaná jako zakázaná nebo nebezpečná.

„Evidujeme stále více situací, kdy děti školou povinné, nezletilé děti skončí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče právě po požití cukrovinek, bonbonů s HHC. Je to skutečně látka, která je nebezpečná a myslím, že tady musíme udělat opatření v řádu dnů, není na co čekat,“ řekl Marek Výborný.

Ministr uvedl, že ve sněmovně je návrh novely zákona o návykových látkách, která má regulovat prodej HHC, kratomu a podobných látek, aby nebyly dostupné nezletilým. „Ale tak jak to máme u alkoholu, u tabáku až třeba od 18 let,“ řekl. Vláda by teď podle Výborného měla projednat postup, který umožní chránit nezletilé do doby přijetí novely.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP